BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztando Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zasady sporządzania dokumentów planistycznych samorządów terytorialnych
Self-Government's Plans Drawing Up Principles
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 373-383
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Dokumentacja, Planowanie gospodarcze, Samorząd terytorialny
Documentation, Economic planning, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polskie samorządy terytorialne przygotowują, przyjmują w formie uchwał lub zarządzeń i wdrażają szereg dokumentów planistycznych obejmujących swym zakresem merytorycznym fragment albo całość ich określonego ustawami obszaru działalności. Ze względu na podejmowanie działań niezastrzeżonych prawem na rzecz innych organów publicznych, plany te niejednokrotnie obejmują również działania niewskazane dla nich w owych aktach prawnych. Niektóre z planów są charakterystyczne dla wszystkich trzech szczebli samorządu, inne występują tylko na jednym z nich. W pierwszej z tych dwóch grup mieszczą się: strategia rozwoju, budżet, wieloletni program inwestycyjny, plan gospodarki odpadami, program ochrony środowiska, program promocji, program bezpieczeństwa publicznego, program edukacji ekologicznej, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (fragment tekstu)

The article is devoted to the problems of working out self-government units. The introductory part presents processes of planning characteristic to territorial self-governments. Later in the article author focuses on planning rules made by him. There are: the principle of strategic conformity, the principle of internal compatibility, the principle of vertical harmony, the principle of horizontal harmony, the principle of compliance with the law, the principle of society, economy and environment needs, the principle of equable development, the principle of external finance sources maximization, the principle of internal consultation, the principle of financial feasibility, the principle of putting into practice procedures, the principle of monitoring and evaluation procedures. At the end of article he gives some information about possible departures from them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Biniecki, B. Szczupak: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004
  2. A. Klasik: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002
  3. E. Wysocka, J. Koniński: Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka. Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Ziełona Góra 1998.
  4. A. Sztando: Subject and objects of local development strategy - Polish experiences and concepts. [W:] Ekonomicky rozvoj a management regionu. Univerzita Hradec Kralove, Hradec Kralove 2009, s. 148- 155
  5. A. Sztando: Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach. [W:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Zeszyty Naukowe nr 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 193-202.
  6. A. Sztando: Procedura wdrażania strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 159-172
  7. A. Sztando: Monitoring wdrażania strategii rozwoju gminy miejskiej - wybrane aspekty. [W:] Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej. Uniwersytet Opolski 2008, s. 67-80.
  8. A. Sztando: Analiza strategiczna jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Metody oceny rozwoju regionalnego. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 113-159.
  9. W. Pęski: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 1999
  10. M. Kachniarz, J. Korzeń: Jak budować program ekorozwoju w regionie. Fundacja Karkonoska, Jelenia Góra-Warszawa 1998; Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Red. T. Borys. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu