BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Bogusław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowanie polityki mieszkaniowej gmin w Polsce
The Funding in Poland the Housing Policy of Communes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 152-159, tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Finansowanie budownictwa mieszkaniowego
Housing policy, Housing finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej przez gminy jest i będzie w przyszłości zadaniem trudnym, przed którym nie będą mogły się one uchylić bez poważnych konsekwencji społecznych. Realizacja tej polityki wymagać będzie precyzyjnego sformułowania celów i narzędzi. W procesie tym jednostki samorządu terytorialnego nie mogą pozostać same, bez wsparcia budżetu centralnego i środków stawianych do dyspozycji samorządów w ramach programów społecznych WE. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza powoduje, że JST zmuszone będą nie tylko do poszukiwania nowych źródeł finansowania polityki mieszkaniowej, ale i jeszcze lepszego niż dotąd wykorzystywania niewystarczających środków, którymi dysponują.(fragment tekstu)

The conseąuence of economic changes and demographic the social stratitication is expanding gradually, in this the of poverty resulting with unemployment zone, aging the society as well as the paid immigration. Factors thcse, beside climatical changes, impulsive dcfeats and different atmospheric phenomena, they extort by territorial councils of active housing poliey leadership. It tool ot this policy in report was introduced was applied in years 1990 2008 as well as the need of usc ot new fiscal tools was showed, facilitating the councils in futurę the leadership of housing policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Majewski: 10 lat ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. XVI Konferencja Spalska. Referaty, Spała 17-19.10. 2005.
  2. K. Jurek: Mieszkalnictwo. "Zarządca" 2001, nr 11.
  3. W. Dominiak, H. Zaniewska: "Domus" 2005, nr 11, s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu