BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wankiewicz Bogdan (Starosta wałecki)
Tytuł
Innowacyjne rozwiązania w zakresie oddziaływania zasobów finansowych gmin na rozwój samorządności
The Innovative Solutions in the Field of the Influence of Commune's Financial Resources on the Development of Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 160-169, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Innowacje finansowe, Rozwój regionalny, Samorządność, Finanse lokalne
Financial innovations, Regional development, Self-government, Local finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań rozwoju samorządności daje znaczącą poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Cały proces pozwala wyodrębnić obszary, które wpływają na budowanie samorządności w jednostkach samorządu terytorialnego, a którą określa między innymi: - wielkość i jakość świadczonych usług, - stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców, - cel wydatkowania zaplanowanych środków, - efektywności świadczonych usług, planowanie finansowe oraz monitorowanie i ocena wykonania planów.(fragment tekstu)

The article presents the terms of innovation in the field of shaping relations between financial resources and local government activities. Clearer specification of social activity directions, especially complete information concerning possibilities of supporting social initiativcs and organizations arc the cxpected effects of the innovations. What is morę, the article provides the description of the significant influence of the innovations on local government functioning as well as the quality of social and economic management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
  2. B. Filipiak: Finansowanie innowacyjności w polskich regionach - próba oceny. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Red. B. Filipiak, A. Szewczuk. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  3. S. Korenik: Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wydanie Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
  4. B. Wankiewicz: Zarządzanie usługami publicznymi w kontekście kreowania rozwoju. W: Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym. Red. J. Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2005.
  5. A. Szewczuk: Strategie działania sektora publicznego i sektora prywatnego. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Red. B. Filipiak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  6. S. Flejterski: Centralizacja i decentralizacja - w poszukiwaniu optymalnych proporcji. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Red. B. Filipiak, A. Szewczuk. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu