BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany w sposobie oprocentowania obligacji komunalnych w Polsce
Changes in Municipal Bond Interest Rate Construction in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 170-178, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Obligacje komunalne
Communal bonds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sposobem finansowania zadań jst - oprócz wykorzystywania dochodów publicznych -jest również pozyskiwanie środków zwrotnych. Dzięki nim możliwe staje się np. korzystanie przez mieszkańców wspólnoty samorządowej z określonego majątku jednostki, bez konieczności zgromadzenia od razu funduszy na jego sfinansowania. Postępowanie takie, oprócz oczywistych korzyści, generuje niestety konieczność znalezienia w przyszłości przez jst środków publicznych na obsługę zaciągniętego długu. Nie tylko jednostka będzie zmuszona znaleźć środki pieniężne na spłatę pożyczonego kapitału, ale również ponieść wydatki związane z zapłatą odsetek, których wysokość uzależniona jest od wielu czynników. W niniejszym artykule autor podjął rozważania na temat sposobów oprocentowania obligacji komunalnych, które stanowią coraz ważniejszy rodzaj zadłużenia jst. W szczególności przeanalizowane zostały zmiany w określaniu podstawy kalkulacji odsetek oraz wysokości stosowanych marż za ryzyko.(fragment tekstu)

In this paper the author has made an attempt to analyze municipal bond interest rate construction changes. In particular, the issue of interest rate benchmark and risk premium has been examined the researches carried out by the author allowed to draw some conclusions about how municipal bond investors perceive these securities issuers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dług lokalny w teorii i praktyce. Red. M. Kosek-Wojnar. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
  2. P. Śliwiński, J. Ostrowski, M. Stępniewski: Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji. Twigger, Warszawa 2005.
  3. Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Red. T. Famulska, K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu