BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korniluk Joanna
Tytuł
Zachowania finansowe Polaków w gospodarstwach domowych
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 595, s. 107-122, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Gospodarstwa domowe, Zachowania konsumenta, Finanse, Zachowania finansowe
Market economy, Households, Consumer behaviour, Finance, Financial behaviour
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przemiany dokonujące się w gospodarce rynkowej w Polsce spowodowały istotne zmiany zachodzące w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego Polaków. Jedną z istotnych zmian, jakie zauważa się w Polsce, są przekształcenia zachowań finansowych konsumentów prowadzących gospodarstwa domowe. Współczesne zachowania finansowe Polaków pociągają za sobą szereg implikacji, m.in. w sferze wyznawanych systemów wartości, stylów życia, poglądów oraz różnorodności zachowań konsumpcyjnych. Nowoczesność stwarza gospodarstwom domowym wielorakie możliwości podniesienia poziomu życia, dzięki bogatej ofercie dóbr i usług na rynku. Polska jako kraj rozwijający się, w którym dokonała się transformacja systemu ekonomicznego, umożliwia konsumentom realizację marzeń oraz indywidualną ekspresję osobowości. Nowa epoka XXI wieku sprawia, że konsumpcja dóbr i usług staje się głównym wyznacznikiem statusu współczesnego człowieka. Współczesne gospodarstwa domowe czerpią radość z konsumpcji, która daje im satysfakcję i zadowolenie. Typologia zachowań finansowych Polaków, pragnących uczestnictwa w dążeniu do osiągnięcia wysokiego poziomu materialnego, skłania gospodarstwa domowe do przekształcania swoich zachowań finansowych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska A., Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania, w: Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. Janoś-Kresło M., Mróz B., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 2. Dąbrowska A., Sytuacja finansowa polskich gospodarstwa domowych, w: Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, red. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 3. Dąbrowska A., Upadłość konsumencka jako efekt nadmiernego zadłużania się, w: Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, red. Słaby T., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 4. Kulpaka P., Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 5. Kuśmierczyk K., Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji w regionach, w: Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, red. Kusińska A., PWE, Warszawa 2011.
 6. Kuśmierczyk K, Materialne warunki życia rodzin ludzi młodych, w: Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku, red. Kusińska A., PWE, Warszawa 2005.
 7. Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 8. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWN, Warszawa 2012.
 9. Smyczek S., Zachowania finansowe konsumentów w świetle globalnego kryzysu gospodarczego, w: Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. Kieżel E., Smyczek S., Placet, Warszawa 2011.
 10. Piskiewicz L., Poziom i struktura konsumpcji rodzin ludzi młodych, w: Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku, red. Kusińska A., PWE, Warszawa 2005.
 11. Słaby T., Mróz B., Bombol M., Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Kasprzak R., Dochody i wydatki konsumpcyjne w polskich gospodarstwach wysokodochodowych w latach 2000-2003, w: Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne, red. Słaby T., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 12. Słaby T., Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 13. Witek J., Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji polskich gospodarstw domowych w latach 2000-2011, w: Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, red. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 14. Zalega T., Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 15. Zielińska M., Wykluczenie konsumpcyjne - wymiar jednostkowy i społeczny - zarys problematyki, w: Zycie w konsumpcji, konsumpcja w życiu, red. Zawadzka A.M., Górnik-Durose M., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu