BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Elżbieta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Pracownicy w procesie implementacji outsourcingu - analiza przypadków
Employees in Outsourcing Process - Case Studies
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 288, s. 229-237, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe
Outsourcing, Zmiany organizacyjne, Studium przypadku, Szpitalnictwo
Outsourcing, Organisational change, Case study, Hospital service
Uwagi
summ.
Abstrakt
Outsourcing to ugruntowana koncepcja w zarządzaniu organizacją. Od dwudziestu lat chętnie jest implementowana przez przedsiębiorstwa prywatne jak i organizacje publiczne. Liczne badania nad outsourcingiem potwierdzają skuteczność tej metody. Warto zaznaczyć jednak istotność czynnika ludzkiego biorącego aktywny udział w implementacji outsourcingu. Szczególnie ważne jest to w przypadku przeniesienia pracowników z dotychczasowej firmy do firmy outsourcingowej. Podejście i nastawienie pracowników może wpłynąć na przebieg procesu outsourcingu i to, czy sam proces zakończy się sukcesem czy porażką. W artykule zaprezentowano proces outsourcingu w obszarze wydzielenia funkcji pomocniczych w dwóch szpitalach publicznych w Polsce, gdzie pracownicy oddelegowani do firmy outsourcingowej w znaczący sposób wpłynęli na przebieg i wynik implementacji outsourcingu. (fragment tekstu)

An outsourcing process in the field of subsidiary function outsourcing has been presented in the article. The subsidiary functions and the delegated employees have been transferred out to external suppliers which had a significant influence on the outsourcing implementation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gilley M.K., Rasheed A., Making More by Doing Less: An Analysis of Outsourcing, Journal of Management, 2000, Vol. 26, nr 4, s. 763-790
  2. Lei D., Hitt M., Strategic restructuring and outsourcing: the effect of mergers and acquisitions and LBOs on building firm skills and capabilities, Journal of Management, 1995, Vol. 21, nr 5, s. 835-859
  3. Lysons M., Gillinham M., Purchasing and supply chain management, Prentice Hall, 2003
  4. Marcinkowska E., Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
  5. Perry C., (1997), Outsourcing and union power, Journal of Labour Research, 1997, vol. XVIII, nr 4, s. 521-534
  6. Sharpe M., (1997), Outsourcing, organizational competitiveness, and work, Journal of Labour Research, vol. XVIII, nr 4.
  7. Trocki M., (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001
  8. Wolak D., Europejski biznes postawił na outsourcing, Rzeczpospolita, 11.02.2010
  9. www.nelson-hall.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/10349
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu