BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowski Marek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Specyfika sektora publicznego
Specificity Of Public Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 395-402
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Sektor publiczny
Public sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organiczną częścią państwa jest sfera, w której istotną rolę odgrywają władze publiczne szeroko pojmowane. Wraz z instytucjami publicznymi tworzą infrastrukturę państwa, decydującą o jego stabilności i sprawności. W języku ekonomicznym kluczowym pojęciem jest sektor publiczny, jako obszar gospodarki (i państwa), wydzielony na podstawie kryterium własnościowego. W literaturze ekonomicznej i w praktyce gospodarczej nie występuje jednoznaczna definicja sektora publicznego. Obok niego funkcjonuje kategoria sektora prywatnego. Od pewnego czasu zerwano z podziałem dychotomicznym na te sektory i wyodrębniono kolejny, trzeci sektor, nazywany społecznym lub organizacji pozarządowych. Jednostki działające w ramach poszczególnych sektorów odgrywają różną rolę i realizują różne funkcje w procesie gospodarowania, w strukturach państwowych i w zbiorowościach społecznych. Złożoność problemów publicznych, wpływ zmiennego i dynamicznego otoczenia powodują konieczność współpracy pomiędzy tymi sektorami, polegającej na tworzeniu koalicji wokół wspólnych interesów. (fragment tekstu)

The public sector is an integral element of the state and it holds a crucial position in the economy. Public sector has complex and multiply character. The content of this article is the public sector perceive in the context of its specificity. lrrespective of modernization, politicians, public administration and public institutions still preserves autonomy closely connectcd with realization of the basie state functions. This problem is very topical and is a matter of public concem. This problem should be perceivcd in the context of postulate of reducing the role of the state and public sector in the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kornaia Anti-Equilibrium. PWN, Warszawa 1973, 68-72.
  2. E. i M. Wojciechowskich: Czynnik polityczny i czynnik administracyjny w zarządzaniu publicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 (w druku).
  3. H.A. Simon: Administracja publiczna w systemie politycznym. Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1999, s. 33.
  4. D. Osbome i T. Gaebler: Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992, s. 50-62.
  5. E. Wojciechowski: Uwagi na temat pojęcia "użyteczność publiczna". [W:] Polska w rozszerzonej linii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. Prace Naukowe nr 1071 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 276-282.
  6. M. Woźniak: Status public utility. "Gazeta Samorządowa" 1991, nr 1.
  7. E. Wojciechowski: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. Prace Naukowe nr 1071 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 276-282.
  8. M. Woźniak: Status public utility. "Gazeta Samorządowa" 1991, nr 1.
  9. M. Dąbicki: Administracja publiczna - trendy i wyzwania. "Służba Cywilna" 2002/2003, nr 5, s. 111.
  10. Z.Kamiński: Administracja publiczna we współczesnym państwie. "Służba Cywilna" 2003/2004,nr 7 , s.14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu