BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierski Jan (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Logistyczne aspekty zarządzania rozwojem regionalnym
Logistical Aspects of Management Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 405-412
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Logistyka, Rozwój regionalny
Logistics, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne koncepcje logistyczne wskazują jednoznacznie, że logistyka jako nauka praktyczna musi być osadzona w realiach rynku. Oznacza to, że bazą i przesłanką wszystkich (operatywnych i strategicznych) działań oraz decyzji i rozwiązań w sferze logistyki powinno być podejście zorientowane na wymagania rynku, a także możliwości jego kształtowania i rozwoju'. W tym kontekście logistyka rozwija się także jako strategiczny instrument wspomagający procesy transformacji rynkowej. Szczególnego znaczenia nabiera przy tym jej funkcja koordynacyjna, która stanowi o istocie nowoczesnej koncepcji logistyki. (fragment tekstu)

In a management of a regional development, using principles of logistic management is currently gaining a special meaning. It becomes a modern utensil which helps and coordinates the development of a region or a city. A rangę of macro and microregional factors determinates a role of logistic management. Their diversity and conditionality cause, that there appears an urgent requirement of a system cooperating. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Blaik: Logistyka - koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Wyd. PWN, Warszawa 1999, s. 23 i n.
 2. J. Kaźmierski: Zarządzanie logistyczne w rozwoju regionu i miasta. [W:] Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka. Red. D. Stawasz. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 3. S. Kornik: Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wydaw. A.E., Wrocław 2003, s. 67.
 4. B. Gruchman: Nowy paradygmat rozwoju regionalnego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, Poznań 1992, s. 19.
 5. T. Parteka: Czynnik innowacji w rozwoju regionalnym. Biuletyn KPZK, z. 204, PAN, Warszawa 2003, s. 84.
 6. A. Kukliński: Regiony silne i słabe w polityce społeczno-ekonomicznej. Region Białostocki, Studia Ekonomiczne, t. V. PTE i OBN, Białystok 1977, s. 55-68.
 7. G. Gorzelak: Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. T. 14, UW - Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1989, s. 31.
 8. M. Wypych: Regionalna specjalizacja w przemyśle polskim. Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1991, s. 12.
 9. P. Chojnacki: Determinanty rozwoju regionalnego na przykładzie województwa lubelskiego. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 165.
 10. K. Kuciński: Lokalne uwarunkowania rozwoju regionalnego. SGH, Warszawa 1999, s. 6.
 11. S. Kornik: Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. Wydawn. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 39.
 12. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Red. D. Strahl. Wydawn. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 34.
 13. S. Abt: Logistyka w teorii i praktyce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001, s. 18.
 14. Ł. Iladaś: Logistyka miejska w strategii rozwoju miasta. [W:] Logistyka a infrastruktura miejska. I Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław 2004, s. 26.
 15. l, Dembińska-Cyran: Logistyka miasta. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 11, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu