BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w rozwoju MŚP w latach 2007-2013
Innovative Economy Operational Programme in Deyelopment of SME in the Years 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 229-238, rys., tab, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Sektorowy Program Operacyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Sectoral Operational Programme, Small business, Innovation economy, Operational Programme Innovative Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijające się w warunkach młodej gospodarki rynkowej w Polsce nie dysponują zbyt dużym kapitałem pieniężnym, powinny mieć ułatwiony dostęp do korzystania z różnego rodzaju dotacji i funduszy strukturalnych UE, które mogą być przeznaczone na modernizację i unowocześnianie procesów produkcyjnych. Fakt ten wiąże się bezpośrednio z poprawą konkurencyjności na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie szczególnej roli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w finansowaniu MSP w Polsce, a także uświadomienie, że bez pomocy ze strony UE rozwój działalności małych i średnich firmm, głównie w zakresie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej byłby niemożliwy.(fragment tekstu)

Along with Poland joining the EU the new situation was created, in which every economic entity finds itself. In especially good situation are SMEs for which EU worked out the policy in respcct to subsiding of structural funds. The process of effective structural funds implementation in Poland is the guarantee of economic success. It became the basis to create favourable conditions for social and economic development. SMEs are beneficiarics of several Union's initiatives. Significance of this economic sector is provcn by the number of goals set to achieve within the scope of structural financing policy and amount of funds assigned for their realization. Specific role in development and financing of Polish SME can be attributed to Operational Programmes, therein to Innovative Economy Operational Programme. It can be stated that established policy towards SMEs in the first period of Polish partnership in the EU ended with a success. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Baka M., Kulawczuk P: Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Twigger, Warszawa 1999.
  2. Kaliszuk A., Tamowa A.: Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz Współpracy. Warszawa 2004.
  3. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E.: Polityka w Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2004.
  4. Rogut A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia dla Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
  5. Skarbek M.: Przepływy finansowe funduszy strukturalnych. "Bank i Rolnictwo" 2005, nr 12.
  6. Szlachta J.: Polityka regionalna i fundusze strukturalne. SGH, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu