BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówczyńska-Kamińska Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej
Input-output Analysis of Agriculture in the EU Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 9(24), s. 128-135, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Przepływy materiałowe, Przepływy międzygałęziowe, Zaopatrzenie materiałowe, Produkcja, Wartość dodana, Sektor rolno-spożywczy
Agriculture, Material flows, Input−Output Model, Material supply, Production, Value added, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie zaopatrzenia materiałowego (zużycia pośredniego), produkcji globalnej i wartości dodanej brutto w sektorze rolnym w krajach Unii Europejskiej. W krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego w zaopatrzeniu materiałowym rolnictwa duże znaczenie posiada sektor wytwarzający środki produkcji i usługi (sfera I) oraz przetwórstwo rolno-spożywcze (sfera III), natomiast obrót wewnętrzny jest na niskim poziomie. Rolnictwo jest głównie działem surowcowym. Z kolei w krajach biedniejszych, w tym w Polsce, w rolnictwie dominujące znaczenie odgrywa produkcja surowców wewnątrz tego sektora, czyli obrót wewnętrzny. Sektor rolny w tych krajach znajduje się we wczesnym stadium przeobrażeń w kierunku nowoczesności. W zaopatrzeniu materiałowym przede wszystkim musi wzrosnąć rola sfery pierwszej, w tym głownie sektora usługowego. Głównym warunkiem przeprowadzenia zmian w tym zakresie jest przede wszystkim wzrost gospodarczy i objęcie całego sektora rolno-żywnościowego instrumentami WPR UE. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to display the agricultural material supply, global production and gross value added in agriculture in the EU countries. In higher developed countries the sectors providing means of production and providing services (sphere I) as well as food and fodder processing industry (sphere III) are of the highest importance, while the significance of internal flows in agriculture is rather smaller. Agriculture mainly plays the role of a material supplying sector. In the poorer EU countries, including Poland, the internal supply flow in agriculture is still of the highest importance. The agri-food sector is in an early step of development. Importance of the first sector, especially services, in the material supply of agribusiness ought to increase. The main condition for changing the situation in Poland is to generate an economic growth and to be able to benefit from the CAP instruments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A. [2001]: Wspołczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Wyd. AE, Poznań .
 2. Czyżewski A., Grzelak A. [2009]: Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych. Maszynopis UE, Poznań
 3. .Davis J.H., Goldberg R.A. [1957]: A concept od agribusiness. Boston.
 4. Davis J.H., Goldberg R.A. [1967]: Koncepcja agrobiznesu. IER, Warszawa.
 5. Eurostat [2009]. [Tryb dostępu:] www.epp.eurostat.ec.europa.eu. [Data odczytu: wrzesień 2009]; dane dotyczące produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych, dane dotyczące zużycia energii w rolnictwie; pogłowia trzody chlewnej.
 6. Grabowski S. [1997]: Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. SGH, Warszawa.
 7. Poczta W., Mrowczyńska-Kamińska A.[2003]: Tworzenie i rozdysponowanie produkcji rolnej na tle związków z gospodarką narodową. Roczniki Nauk Rolniczych seria G Ekonomika Rolnictwa t. 90 z. 2.
 8. Poczta W., Mrowczyńska-Kamińska A. [2004]: Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. Wyd. AR, Poznań, ss.113.
 9. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 1995 roku w Polsce. [1996]. GUS, dane niepublikowane.
 10. Rachunki podaży i wykorzystania wyrobów i usług za 2004 rok dla poszczególnych krajów. [2005]. GUS, dane niepublikowane.
 11. Woś A. [1979]: Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa.
 12. Woś A. [1996a]: Agrobiznes - Makroekonomika. Tom I. Wyd. Key Text, Warszawa.
 13. Woś A. [1996b]: Podstawy agrobiznesu. Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
 14. Woś A. [1998]: Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej. [W:] Encyklopedia agrobiznesu. A. Woś (red.). Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 15. Woś A., Zegar J.S [1983]: Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania. PWE, Warszawa.
 16. Zalewski A. [1989]: Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. PWN, Warszawa.
 17. Zegar J. S. [1973]: Agregat żywnościowy jako transformator zasileń. Wieś i Rolnictwo 1, s.123.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu