BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famulska Teresa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Partycypacja samorządu terytorialnego we wpływach podatkowych w krajach Unii Europejskiej
Participation of Local Authorities in Fiscal Revenues in the European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 260-268, tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Podatki
Local government, Taxes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój lokalny i regionalny, jako proces pożądanych zmian w szeroko rozumianych warunkach życia społeczeństwa zamieszkującego określoną przestrzeń, jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Jedną z zasadniczych determinant tegoż rozwoju stanowią możliwości finansowe. Z uwagi na fakt, że kluczową rolę w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego odgrywa samorząd terytorialny, szczególnie istotne są zasoby finansowe pozostające w jego dyspozycji. Wśród różnych możliwości pozyskiwania środków przez władze publiczne tradycyjnie podstawowe miejsce zajmują podatki. Globalne wpływy podatkowe w danym kraju są zawsze ograniczone, stąd dotyczy ich swoista rywalizacja między szczeblami władzy publicznej. Stopień, w jakim samorząd terytorialny partycypuje we wpływach podatkowych jest jednym z wyznaczników wyposażenia finansowego i samodzielności, tym samym determinuje jego aktywność w rozwoju lokalnym i regionalnym. Stąd za przedmiot niniejszego opracowania przyjęto zasilanie podatkowe jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności zasadniczym celem analiz i rozważań jest ocena zakresu partycypacji władz samorządowych we wpływach podatkowych ogółem w krajach Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The article is devoted to fiscal revenues of local authorities. It presents conclusions made on the basis of the comparative analysis of data obtained from 1995 to 2006 in 27 European Union member countries. The assessment employed the index that describes participation of local authorities' fiscal revenues in total fiscal revenues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań. Red. T. Famulska. Wydawnictwo Akadem'i Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 7.
  2. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,s.207.
  3. Taxation Trends in the European Union. Statistical Books. Eurostat, European Commission, Luxemb°' urg 2007, s. 39.
  4. J. Marczak: Instrumenty finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii (aspekty formalno-prawne). [w:]System samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2003, s.237-248.
  5. K. Wach: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s- 368.
  6. M. Miszczuk: Samorządowe dochody podatkowe w krajach Unii Europejskiej. [W:] Współczesne finanse- Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. Red. J. Głuchowski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 575-576.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu