BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Półtorak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wymiar społeczny polityki regionalnej na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego
Social Aspects of Regional Policy on the Example of Lower Silesia and Wrocław Metropolitan Area
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 250-257, tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Polityka regionalna
Regional policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie i ocena wymiaru społecznego polityki regionalnej na Dolnym Śląsku. Ocenie poddano również potencjał ludnościowy i stan infrastruktury społecznej w regionie ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Polityka regionalna to "całokształt czynności państwa w zakresie świadomego oddziaływania na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów kraju. Według innej definicji polityka regionalna to: "świadoma i celowa działalność organów władzy publicznej zmierzająca do rozwoju regionalnego, tj. mająca na celu optymalne wykorzystanie zasobów regionów dla trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia ich konkurencyjności". Należy podkreślić znacznie trzech wymiarów rozwoju w ujęciu regionalnym: społecznego, ekonomicznego i przestrzennego, które są ze sobą ściśle powiązane. Co więcej, występują między nimi liczne sprzężenia zwrotne. W ramach niniejszego opracowania szczególną uwagę skoncentrowano na aspekcie społecznym polityki regionalnej. (fragment tekstu)

The aim of this paper is a presentation and an assessment of the social aspects of the regional Policy on the Lower Silesia. A population potential and a state and a quality of the social infrastructure in the region with a special attention to Wrocław Metropolitan Area were analyzed. For the further development of human resources (its quantity and quality) an appropriate regional policy, above all intraregional policy should be led. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. B.Winiarski: Polityka regionalna. PWE, Warszawa 1976, s. 13.
  2. M.Kozak , A.Pyszkowski, R.Szewczyk:Słownik rozwoju regionalnego.Polska Agencja Rozwoju Regionalnego , Warszawa 2001, s.41.
  3. S.Korenik: Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu , Wrocław 2003 , s.77.
  4. Polityka gospodarcza .Red. B, Winiarski. Wydawniciwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,s.288-293
  5. A.Kubów: Infrastruktura społeczna jako narzędzie rozwiązywania zadań społecznych.[w:] Zadania społeczne. Red.Z.Pisz.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu , Wrocław 2002 , s.333.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu