BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Michał (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Doskonalenie gospodarowania informacją w ramach systemu zarządzania organizacji
The Improvement of The Handling of Information as Accomplished Within the Management System of Organizational Unit
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 21-28, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Informacja, Organizacja
Information, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój, doskonalenie mechanizmów prowadzonej działalności - stosownie do przeobrażeń systemu istniejących uwarunkowań - jest priorytetem każdej racjonalnie zarządzanej organizacji. Dotyczy to zarówno podmiotów funkcjonujących na zasadach komercyjnych, jak i pozostałych (tym niemniej pierwsza z grup, podlega zwykle silniejszej presji konkurencyjnej, skłaniającej do wprowadzania przydatnych modyfikacji). Poszukując aktualnych odniesień do problemów współczesności, warto na wstępie - w kontekście sformułowanego tematu rozważań - przypomnieć, iż wiek XXI zwykło się nazywać "wiekiem informacji"2. Tym stwierdzeniem docenia się znaczenie lego zasobu oraz mechanizmów służących jego zagospodarowaniu dla sukcesu organizacji3. Z pewnością owa obserwacja nabiera znaczenia zwłaszcza w trakcie rewolucyjnych działań restrukturyzacyjnych ale i podczas ewolucyjnego wprowadzania drobnych usprawnień. Abstrahując od szczegółów optymalnego kształtowania systemu informacyjnego należy postawić pytanie o jego miejsce, efektywną sieć powiązań z innymi elementami całości. Istnieje wiele przydatnych metod organizatorskich, które można wykorzystać celem udoskonalenia zarządzania informacją oraz prawidłowego usytuowania związanych z tym mechanizmów z globalnej perspektywy podmiotu. Przedmiotem niniejszej analizy będzie próba zebrania kluczowych spostrzeżeń podnoszących efektywność wdrażanych rozwiązań, które prowadzą do integracji sfery racjonalnego obiegu, wykorzystania informacji z pozostałymi obszarami konstytuującymi organizację. (fragment tekstu)

The paper discusses the handling of information and the location of this process in the organizational unit. Particular attention was paid to the interaction between the information system and the organizational struclure. The discussion begins with the analysis of selected exampłes of the methods of projecting some solutions in the area of information management (what is inter alia discussed are the structural instruments and those that are object oriented). Generally the present discussion is the one characteristic of those that are deteclabłe within the line of analyses performed on occasion of discussing improvement of organizational unit (particularly in its informational dimension) as implemented on the basis of various methods of scientific management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj .J., Metoda FAOR, "Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 1.
  2. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, AE w Krakowie, Kraków 2000.
  3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Metody projektowania i wdrażania systemów. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1999.
  4. Komsta P., Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego jako czynnik sprawności projektu informatycznego, [w:] L. Kiełtyka (red.), Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, D1F1N, Warszawa 2008.
  5. Nalepka A., Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej firmy, AE w Krakowie, Kraków 1995.
  6. Nowicki A., Komputerowe wspomaganie biznesu, PLACET, Warszawa 2006.
  7. Penc J., Tworzenie organizacji opartej na wiedzy, [w:] S. Lachiewicz (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, PL, Lódż 2008.
  8. Scheer A.W., AR/S - Business Process Modeliing, Springer Verlag, Berlin- Heidelberg 1999.
  9. Tołoczko A., Zarządzanie wiedzą jako podstawa rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, [w:] S. Lachiewicz (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, PL, Lódż 2008.
  10. Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia, WNT, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu