BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniec Iwona (Politechnika Łódzka), Żółtowski Jan (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Dane symboliczne w klasyfikacji oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kierunków inżynierskich i menedżerskich
The Symbolic Data in the Classification of Expectations of Employers for Graduates in Engineering and Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 231-239, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Jakość kształcenia, Program nauczania, Analiza danych, Analiza skupień
Quality education, Curriculum, Data analysis, Cluster analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Charakterystyki oczekiwań pracodawców mogą być przedstawione jako zmienne symboliczne w postaci wariantów cech z przyporządkowanymi im wagami. Celem przedstawionych rozważań jest klasyfikacja kierunków studiów ze względu na ocenę umiejętności absolwentów dokonaną przez pracodawców. Dzięki niej możliwe jest wskazanie cech charakteryzujących poszczególne grupy oraz wyjaśnienie, jakimi czynnikami różnią się wyodrębnione grupy kierunków. Podstawą interpretacji będą zmienne biorące udział w procesie klasyfikacji. W przedstawionych rozważaniach w klasyfikacji absolwentów wykorzystano specyficzne dane. (fragment tekstu)

The aim of the deliberations is to classify graduates of various courses due to the assessment of their skills by employers, and pointing out common characteristics and features that diverse different courses. An original approach in the article refers to using rates as a specific type of variables. The results of the classification for the data presented allow to obtain homogeneous groups of courses and to clearly define common and differing features. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brito P., De Carvalho F. (2002), Symbolic clustering of constrained probabilistic data, [w:] Exploratory data analysis in empirical research, red. O. Opitz, M. Schvaiger, Series "Studies in Classification, Data Analysis and Knowledge Organization", Springer Verlag, Heidelberg, s. 12-21.
 2. Caliński T., Harabasz J. (1974), A dendrite method for cluster analysis, "Communication in Statistics" vol. 3, s. 1-27.
 3. Gatnar E. (1998), Strukturalne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa.
 4. Halkidi M., Batistakis Y., Vazirgiannis M. (2001), On clustering validation techniques, "Journal of Intelligent Information Systems", 17, no 2/3, s. 107-145.
 5. Machowska-Szewczyk M. (2008), Porównanie wyników klasyfikacji nauczycieli akademickich pod względem wpływu osobowości na popularność wykładów ze statystyki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 7 (1207), Taksonomia 15, AE, Wrocław, s. 240-248.
 6. Malerba D., Esposito F., Monopoli M. (2002), Comparing dissimilarity measures for probabilistic symbolic objects, [w:] Data Mining III, red. A. Zanasi, C.A. Brebbia, N.F.F. Ebecken, P. Melli, Series Management Information Systems, vol. 6, 31-40, WIT Press, Southampton, UK.
 7. Migdał-Najman K., Najman K. (2005), Analityczne metody ustalania liczby skupień, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 6 (1076), Taksonomia 12, AE, Wrocław, s. 265-273.
 8. Staniec I. (2008), Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów, [w:] Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 323-330.
 9. Staniec I., Żółtowski J. (2008), Ocena kwalifikacji zawodowych absolwentów, [w:] Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, red. A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion, Politechnika Łódzka Media Press, Łódź, s. 27-36.
 10. Szmit A., Staniec I., Żółtowski J. (2008), Analiza kwalifikacji kadry inżynierskiej i menedżerskiej w regionie łódzkim na podstawie badania ankietowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 7 (1207), Taksonomia 15, AE, Wrocław, s. 144-151.
 11. Walesiak M. (1983), Podobieństwo wielkości (skali) oraz kształtu (formy) w złożonych badaniach strukturalnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 3, s. 26-28.
 12. Ward J.H. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association" no 58, 236.
 13. Wilk J. (2006), Miary odległości obiektów opisanych zmiennymi symbolicznymi z wagami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 7 (1126), Taksonomia 13, AE, Wrocław, s. 224-236.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu