BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji zmienności koncepcji zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych
The Application of Text Mining Methodology in the Identification of Plasticity of Concepts Contained in Large Sets of Scientific Publications
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 240-247, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Eksploracja tekstu, Taksonomia, Analiza taksonomiczna, Metody statystyczne, Badania naukowe
Text mining, Taxonomy, Taxonomic analysis, Statistical methods, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań (...) dotyczących wykorzystania EAT do weryfikacji hipotezy o naukowej legitymizacji dziedziny systemów informacyjnych zarządzania (SIZ). (fragment tekstu)

The paper presents the application of text mining methodology in the identification of the concept plasticity in the field of information systems over the period of 30 years. A procedure that links the moving window technique with LSA algorithm (latent semantic analysis) [Deerwester et al. 1990] is proposed. Abstracts from all electronically available articles (2348), published in five renowned scientific journals of information systems domain: MIS Quarterly, Information Systems Research, Journal of Information Technology, Information Systems Journal and European Journal of Information Systems are used as a database for the research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz W. (2008), Filtrowanie informacji, AE, Poznań.
 2. Benbasat I., Weber R. (1996), Research commentary: rethinking "diversity" in information systems research, "Information Systems Research", December vol. 7, no 4, s. 389-399.
 3. Benbasat I., Zmud R.W. (2003), The identity crisis within the is discipline: defining and communicating the discipline's core properties, "MIS Quarterly" vol. 27, no 2, s. 183-194.
 4. Cohen A.M., Yang J., Hersh W.R. (2005), A comparison of techniques for classification and ad hoc retrieval of biomedical documents, "NIST Special Publication: SP 500-266", The Fourteenth Text Retrieval Conference, http://trec.nist.gov/pubs/trec14/papers/ohsu-geo.pdf.
 5. Deerwester S., Dumlas S.T., Furnas G.W., Landauer T.K., Harshman R. (1990), Indexing by latent semantic analysis, "Journal of The American Society for Information Science" vol. 41, no 6, s. 391-407.
 6. Grabowski M. (2008), Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji kluczowych zagadnień zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 15, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, AE, Wrocław.
 7. Hearst M. (1999), Untangling text data mining, "Proceedings of ACL'99: the 37th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics", University of Maryland, June 20-26, (invited paper), http://www.ischool.berkeley.edu/hearst/papers/acl99/acl99-tdm.html.
 8. Hearst M. (2003), What is text mining?, October, http://www.sims.berkeley.edu/ hearst/text-mining.html.
 9. Katerattankul P., Han B. (2003), Are European journal under-rated? An answer based on citation analysis, "European Journal of Information Systems", vol. 12, s. 60-71.
 10. Lyytinen K., King J.L. (2004), Nothing at the center?: academic legitimacy in the information systems field, "Journal of the Association for Information Systems" vol. 5, no 6, s. 220-246.
 11. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych (2004), red. E. Gatnar, M. Walesiak, AE, Wrocław.
 12. MNiSW (2007a), List Ministra w sprawie listy czasopism punktowanych, Zn. DBB/4901/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/32/66/32663/20071119_list_ministra.pdf.
 13. MNiSW (2007b), Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/32/66/32664/20071119_Wykaz_czasopism.pdf.
 14. Zheng Z.H., Brady S., Garg A., Shatkay H. (2005), Applying probabilistic thematic clustering for Classification in the TREC 2005 Genomics Track, "NIST Special Publication: SP 500-266", The Fourteenth Text Retrieval Conference, http://trec.nist.gov/pubs/trec14/papers/queensu.geo.pdf.
 15. Źródła internetowe [1] http://scientific.thomson.com/products/jcr/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu