BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Akademia Rolnicza w Szczecinie), Wawrzyniak Katarzyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach związanych z motywami wyboru rodzajów wyjazdów turystycznych przez emerytów i rencistów w 2005 r.
The Use of Correspondence Analysis in Research Related to Motives of Choices of Departures Type by Pensioners and Annuitants in 2005
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 324-332, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Analiza korespondencji, Zachowania konsumenta, Turystyka, Emeryci
Correspondence analysis, Consumer behaviour, Tourism, Pensioners
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki miały wpływ na podjętą przez respondenta (emeryta lub rencistę) decyzję dotyczącą wyboru rodzaju wyjazdu turystycznego (krajowy, zagraniczny). W związku z tym zbadano powiązania rodzaju wyjazdu z takimi kategoriami, jak: forma wyjazdu, pośrednictwo w zakupie usług turystycznych, główny środek transportu wykorzystywany na dojazd, charakter odwiedzanego obszaru, wydatki poniesione w związku z wyjazdem. W badaniu uwzględniono 924 indywidualne wyjazdy zrealizowane przez emerytów i rencistów w roku 2005. Jako narzędzie badawcze wykorzystano analizę korespondencji. Do obliczeń i graficznej prezentacji wyników wykorzystano moduł Analiza korespondencji w pakiecie Statistica 8.0. (fragment tekstu)

The article is an attempt to answer the question about what factors have had an influence to decision taken by pensioners and annuitants about touristic departure. The research was made on the basis of the representative individual research of departures realized by pensioner and annuitants in 2005. Correspondence analysis was used as an investigate instrument. The results of research are presented in three-dimensional space. With regard to the big number of variants of analyzed variables, the Ward method was used which enables to assign the connection between variants of variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych (2004), red. E. Gatnar, M. Walesiak, AE, Wrocław.
  2. Napierała M.P. (2002), Turystyka w "jesieni życia", Zeszyty Naukowe nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz.
  3. Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie (2005), red. A. Fabiś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec.
  4. Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu