BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Elżbieta (Uniwersytet Łódzki), Żółtaszek Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Mierniki koncentracji przestrzennej w analizie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce
Selected Indexes of Spatial Concentration in the Analysis of Human Economic Activity in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 341-348, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Koncentracja przestrzenna, Aktywność ekonomiczna ludności, Miara koncentracji, Analiza danych
Spatial concentration, Human economic activity, Concentration measurement, Data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja i zastosowanie wybranych miar koncentracji przestrzennej do badania nierówności i koncentracji aktywności ekonomicznej ludności według województw i sekcji PKD (ze zwróceniem uwagi na zjawisko zatrudnienia w sektorze rolniczym) oraz analiza porównawcza uzyskanych wyników. Badanie przeprowadzono na podstawie opublikowanych przez GUS danych kwartalnych z okresu 2005-2008. Analiza aktywności ekonomicznej ludności umożliwi również zbadanie i ocenę przestrzennej koncentracji zjawiska z uwzględnieniem jego heterogeniczności oraz jego zmian w czasie.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to present and apply selected spatial concentration indexes, such as: Location Quotient, spatial Gini, Hirschman-Herfindahl. These indicators are used to measure inequality and concentration of the level of employment in the agricultural sector in Polish voivodships. The comparison analysis was also carried out. The research concerns years 2005-2008. Finally, the study leads to the verification of concentration of this phenomenon considering its heterogeneity and time-changing data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Combes P.P., Mayer T., Thisse J.F., (2006), Economie géographique: L'intégration des régions et des nations (Broché), Economica, Paris.
  2. Ekonometria przestrzenna, red. B. Suchecki, w druku.
  3. Feser E.J., (2006), On the Ellison-Glaeser geographic concentration index, University of North Carolina.
  4. Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl), Bank Danych Regionalnych, dane kwartalne według podgrup cech, w okresie 2005-2008, Aktywność Ekonomiczna Ludności.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu