BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dehnel Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Dynamika mikroprzedsiębiorstw z uwzględnieniem podziału terytorialnego NUTS 2
Small Business Demography for NUTS 2
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 408-417, rys., bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Dynamika gospodarki, Rozwój przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo na rynku, Otoczenie przedsiębiorstwa
Economy dynamics, Entrepreneurship development, Enterprise in the market, Enterprise environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania, w którym podjęto próbę przeprowadzenia analizy demograficznej mikroprzedsiębiorstw w przekroju małych domen (tj. województw i sekcji PKD). Celem badania była próba oszacowania wybranych parametrów z zakresu demografii przedsiębiorstw, takich jak wskaźnik przetrwania przedsiębiorstw, stopa wejścia i wyjścia oraz wskaźnik obrotu na jednostki terytorialne NUTS 2, przy uwzględnieniu rodzaju wykonywanej działalności. Zejście na tak niski poziom agregacji było możliwe tylko dzięki zastosowaniu metody szacunku zaproponowanej przez statystykę małych obszarów. (fragment tekstu)

Demand for statistics on business demography has grown and developed considerably in recent years. The creation of new enterprises as well as their closure is one of important factors that show the market's capacity to respond to changing market conditions. Unfortunately, there is not much information on this important topic in Poland due to the lack of appropriate micro data on firms. The only business demography publication, based on the results of panel survey conducted for small firms, contains information on survival rates only for Polish Classification of Economic Activities cross-section. Therefore, the paper aims to provide some basic informations on enterprise birth, survival and deaths rates, as well as in the joint cross-section of Polish Classification of Economic Activities (PKD) and voivodships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmiel J. (1997), Statystyka wejścia do gałęzi. Problemy pomiaru i wyniki badań, Raporty CASE nr 12, Warszawa.
  2. Chmiel J. (1999), Problemy statystycznego pomiaru i analiza tendencji rozwojowych sektora prywatnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-98, Raporty CASE nr 24, Warszawa.
  3. Chmiel J. (2001), Statystyka mikroprzedsiębiorstw w latach 1993-2000, [w:] Mikroprzedsiębiorstwa - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, red. E. Balcerowicz, CASE, Warszawa.
  4. Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Kordos J., Paradysz J. (2000), Some experiments in small area estimation in Poland, "Statistics in Transition", 4.4, s. 679-697.
  6. Orłowski W.M., Żółkiewski Z. (2001), The determinants of firm exit and survival in transition economies. The case of Poland, "Research Bulletin", 10 (3-4).
  7. Rao J.N.K. (2003), Small area estimation, Wiley - Interscience, John Wiley and Sons, INC., Hoboken, New Jersey.
  8. Rogowski W., Socha J. (2005), Demografia przedsiębiorstw w polskim przetwórstwie przemysłowym, "Materiały i Studia" nr 190, NBP.
  9. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2004 (2006), GUS, Warszawa.
  10. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej (2002), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu