BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwarc Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Klasyfikacja rejonów Poznania ze względu na stopień dotkliwości ubóstwa gospodarstw domowych
Poznań Regions Classification for the Sake of the Intensity of Poverty in Households
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 427-433, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Ubóstwo, Poziom życia
Households, Poverty, Living standard
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Ubóstwo jako zjawisko społeczne wpisane jest w funkcjonowanie danego państwa, regionu, miasta. Amartya Sen wylicza czynniki mogące wpływać na ubóstwo. Są to: wiek, płeć i rola społeczna, miejsce zamieszkania, zwiększona możliwość zachorowań, a także inne elementy, na które dana jednostka nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony (np. dostępność pożywienia) [Sen 2002, s. 106]. Ponadto ubóstwo jest także zróżnicowane terytorialnie [Sen 1983, s. 153]. Celem artykułu jest wskazanie tych rejonów Poznania, w których występuje największe natężenie badanego zjawiska. Jako miarę natężenia ubóstwa zastosowano wskaźnik jego głębokości. Dane wykorzystane w badaniu pochodzą z wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zebrano informacje dotyczące 6336 gospodarstw, które w latach 2001-2003 znalazły się w strefie ubóstwa. Za linię ubóstwa przyjęto kwoty, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uprawniają gospodarstwo domowe do otrzymania świadczeń przewidzianych w ww. ustawie. (fragment tekstu)

The aim of this article is indicating regions in Poznań, which are characterized by the highest intensity of poverty. The main measure of the poverty intensity is a poverty gap indicator. It informs how far (on average) below the poverty line a poor person falls. In percentage it informs what amount of money (in relation to the poverty line) every person should get to leave the poverty zone. In Poznań are 65 socalled auxiliary units. The author calculated the poverty gap indicator for every region. Next, using cluster analysis, the author classified these units according to the similarities in the poverty intensity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobosz M. (2004), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Exit, Warszawa.
  2. Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Monografie nr 162.
  3. Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie (1996), red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa.
  4. Sen A. (1983), Poor, relatively speaking, "Oxford Economic Papers" no 35.
  5. Sen A. (2002), Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Poznań.
  6. Sokołowski A. (1992), Empiryczne testy istotności w taksonomii, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 108, Kraków.
  7. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym (2000), red. A. Zeliaś, AE, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu