BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębkowska Katarzyna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza konkurencyjności ze szczególnym uwzględnieniem kondycji finansowej na podstawie przedsiębiorstw branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
Multidimensional Analysis of the Competitiveness of Enterprises of the Plastics Processing Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 434-441, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Analiza konkurencyjności, Kondycja finansowa, Przemysł tworzyw sztucznych
Competitive Intelligence (CI), Financial condition, Plastics industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zastosowanie metod analizy wielowymiarowej do badania konkurencyjności przedsiębiorstw branży tworzyw sztucznych. Jako miary pozycji konkurencyjności przedsiębiorstw wyznaczono odpowiednie wskaźniki finansowe. Badanie konkurencyjności polegało na podzieleniu przedsiębiorstw na jednorodne grupy pod względem kondycji finansowej. W tym celu wykorzystano metody analizy wielowymiarowej: analizy skupień, metody k-średnich oraz drzewa klasyfikacyjne. (fragment tekstu)

The main aim of this article is a comparative analysis of the competitiveness of enterprises representing the plastics-processing industry. Bearing in mind multi-criteria characteristics of this research, methods of multidimensional comparative analysis such as Cluster Analysis and a Classification Tree have been used. The analysis is based on properly selected economic effectiveness indices concerning the core activities of the enterprise. The data for competitiveness evaluation were obtained from the financial results of companies published in 'Monitor Polski B'. They were used to create the data base of enterprises and their economic-financial indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza konsumpcji i odzysku tworzyw sztucznych w latach 2001, 2002 i 2003 (2004), raport APME.
  2. Breiman L. i in. (1984), Classification and regression trees, Monterey, CA, Wadsworth & Brookes/Cole Advanced Books & Software.
  3. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych (2004), red. E. Gatnar, M. Walesiak, AE, Wrocław.
  4. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007 (2008), GUS, Warszawa.
  5. Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
  6. Tarczyński T., Hozer J., Gazińska M., Wawrzyniak K. (1995), Analiza fundamentalna na Giełdzie Papierów Wartościowych, PTE, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu