BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liberadzki Bogusław
Tytuł
Unijna perspektywa finansowa 2007-2013 szansą dla polskiego transportu
The European Union Financial Perspective In 2007-2013 Opportunity For Polish Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 11-15, tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Rozwój transportu
Development of transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
VII Międzynarodowa Konferencja Translog 2007 odbywa się po zakończeniu formalnym perspektywy budżetowej UE do roku 2006 oraz w pierwszym roku realizacji perspektywy budżetowej obejmującej lata 2007-2013. Jest to istotny moment z punktu widzenia finansowania inwestycji transportowych wspieranych środkami budżetowymi Unii. W okresie przedakcesyjnym pomoc finansowa dla Polski wyniosła 1,1 mld euro, w tym 0,4 mld euro w ramach ISPA, 0,2 mld euro SAPARD oraz 0,5 mld z funduszu Phare1. Fundusze strukturalne przydzielone Polsce na lata 2004-2006 wynoszą łącznic 12,8 mld euro. Dla rozwoju instytucji transportowych zasadnicze znaczenie miał Fundusz Spójności, na który przeznaczono 4,2 mld euro. Z tej kwoty planowano zobowiązania w roku 2004 w wysokości 1,4 mld euro oraz odpowiednio 1,2 mld i 1,6 mld euro w dwóch kolejnych latach. Wymienione kwoty były przeznaczone dla Polski, natomiast wielkim problemem jest ich absorpcja. (fragment tekstu)

The modemization of the transport takes place in two basie areas: of means of transport and the infrastructure, what enables to use of modern technologies and joining the transport system of the country with the Continental system. Development of means of transport, particularly as regards the road transport, are hołd by and on businessmen's cost. The liberalization of the railway market should also bring modemization of means of transport from the initiative of new railway haulers. The largest financial, investment and technical problem remains building and modemization of linear transport infrastructure. These issues will be leading in conference discussion. We will focus on. how to plan and to finance the development of transport and to think, what kind of Instruments and undertakings can be effective for using developmental chances of the Polish transport in the light of EU financial perspective for the years between 2007 and 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce - wyzwania na lata 2007-2013. Study. Parlament Europejski, September 2007, r. 2.1
  2. Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności 2005 r. Komisja Europejska 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu