BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu infrastruktury transportu w Polsce na przykładzie programu operacyjnego infrastruktura i środowisko
Public-Private Partnership In Transport Projects In Poland In Frame Operational Programme Infrastructure and Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 35-47, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Infrastruktura transportu
Public-Private Partnerships (PPP), Transport infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skala potrzeb infrastrukturalnych, szybkie zmiany techniczne i technologiczne, przy jednoczesnym występowaniu niedoborów funduszy publicznych, doprowadziły do wykreowania specjalnej formuły, umożliwiającej pełnienie przez sektor prywatny roli inwestora i operatora. Układ ten nazwano partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP). PPP przybiera różne formy współpracy, charakteryzujące się tym, że sektor prywatny czasowo zarządza obiektami infrastruktury oraz finansuje lub współfinansuje projekty infrastrukturalne. (fragment tekstu)

Public-private partnership (PPP) has been more often involved in economic infrastructure projects, with transport infrastructure projects also. Such situation is confirmed by various PPP projects in European countries. Less significant scale of PPP projects is placed in Central and Eastern European countries. In Poland the regulations of PPP entered into life, but in practice there are rather used. A share of PPP in transport infrastructure projects in frame of EU Operational Programme Infrastructure and Environment for 2007-2012 will not exceed 2 per cent of total value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Developing Private Partnerships in New Europę PricewaterhouseCoopers. London 2004.
  2. Indykatywny wykaz projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , www.mrr.gov.pl.
  3. New Decision of Eurostat on Deficit and Debt. "Treatment on Public-Private Partnership" 2004, nr 18.
  4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dz.U. 2006, nr 125.
  7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2006, nr 125.
  8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dz.U. 2006, nr 125.
  9. Transition Report 2004. Infrastructure. EBRD, London 2004.
  10. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1420.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu