BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burnewicz Jan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wymiana dobrej praktyki europejskiej w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej
The Exchange of European Best Practice in the Range of Transport Infrastructure Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 49-62, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Rozwój transportu, Infrastruktura transportu
Development of transport, Transport infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W rozwiązywaniu trudnych problemów transportowych przydatna jest nic tylko wiedza teoretyczna zawarta w podręcznikach, fachowych czasopismach i raportach z projektów badawczych, ale także wymiana przykładów dobrej praktyki. Wymiana dobrej praktyki jest rozwiązaniem coraz powszechniej stosowanym w różnych sektorach gospodarki i sferach życia społecznego, zarówno w skali międzynarodowej, krajowej, jak i regionalnej. Pojęcie to nic zostało jeszcze uniwersalnie zdefiniowane, ale jego istota jest na ogół rozumiana jednolicie. Dobra praktyka to zbiór obserwowanych w realnej rzeczywistości rozwiązań, dających efektywne wyniki; rozwiązań możliwych do powtórzenia i naśladowania w nowych inicjatywach. (fragment tekstu)

Development in the exchange of the best practice in Europe is depended on the existing of reliable and comparable cases which can be treated as standards to imitation. The examples of the best practice for transport investment are especially useful during realisation of projects in very difficult natural, technical, proprietary or operating circumstances. As a positive symptoms we can assess the organizational initiatives of European transport best practice exchange. It is also very important to underline the commitment in creation of the system of exchange of the best practice such organizations as European Rail Infrastructure Managers (E1M), International Union of Public Transport (UITP) and national British, German or French institutions. There are series generally known samples of the best practice for transport activities, such as French high speed rail (TGV), German regional railway lines, integrated public transport in Barcelona, bicycle paths network in Denmark or Holland, the construction of Óresund bridge between Copenhagen and Malmó or over bridge Millau in France. There is no doubts that there is necessary to extend the list of samples of the best transport practice especially taking into consideration all modes of transport and different categories of investing undertakings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk M., Burnewicz J.: Innowacyjne finansowanie transportu. "Problemy Ekonomiki Transportu" 2004, nr 2.
  2. Best-Practice Examples for federal building and transport developments in the new federal states. Federal Office for Building and llegional Planning, Bonn 2005.
  3. Burnewicz J.: Analiza porównawcza systemów finansowania infrastruktury transportowej w wybranych państwach europejskich. [W:] Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu. Praca monograficzna pod red. A. Grzelakowskiego. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005, s. 59-89.
  4. Europejskie wartości w zglobalizowanym świecie. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. COM(2005) 0525.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu