BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorlewski Bartłomiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Program Marco Polo jako instrument finansowania rozwoju usług transportowych
The Marco Polo Programme As the Financinc Instrument of the Development of Transport Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 89-98, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Potrzeby rynku, Rozwój transportu, Usługi transportowe
Market needs, Development of transport, Transport services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sprawny i efektywny system transportowy jest niezbędny do tego, aby gospodarka europejska była konkurencyjna. Promocja transportu intermodalnego wpisuje się w politykę systemowego podejścia do transportu. Przejawem tej polityki jest dążenie do stworzenia ram, które umożliwią integrację różnych gałęzi transportu. Powstanie wówczas efektywny i wydajny system transportowy, zorientowany na potrzeby rynku i klienta, z zachowaniem zasad konkurencji i równego traktowania poszczególnych gałęzi. Przeszkodą w realizacji tego celu są utrudnienia natury technicznej i administracyjnej, a wśród nich m.in.: brak interoperacyjności wewnątrz- i międzygałęziowej, nadmiar regulacji, różny stan infrastruktury, nierówny poziom usług świadczonych w poszczególnych gałęziach transportu, a czasami także niedostateczna informacja o usługach intermodalnych. Niezbędna jest zatem koordynacja działań na poziomic Unii Europejskiej (UE), a w szczególności wsparcia finansowego. (fragment tekstu)

The development of modem, environmentally friendly and customer-orientated transport services is necessary for supporting the high pace of the economic development and the standard of living of the society. It is about creating the efficient and effective transport system which will meet requirements of the market and at the same time less and less interfere with the natural environment. Ali inhabitants are charged with the external costs of transport, therefore in business of all people is creating of the transport system which generates the least of these costs. The Marco Polo programme is the answer to these expectations, which is supporting the development of the intermodal transport system. This programme can support using the potential of existing transport infrastructure and reduce the movement on overburdened passages, mainly on roads. The same, it will contribute to decrease the intermodal imbalance and will result in fuller exploiting of more ecological transport modes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. de la Lastra C.M.: Marco Polo // - the programme: past, present and futurę. EC DG TREN, Nantes 2006.
  2. ec.europa.eu/transport/marcopolo.
  3. EU Energy & Transport in Figures 2006. Komisja Europejska, Bruksela 2007.
  4. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w- ruchu - zrównoważona mobilność dla kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej księgi na temat transportu z 2001 roku. COM(2006)314.
  5. Komunikat Komisji iv sprawie promocji żeglugi śródlądowej NAlA DES. Bruksela. COM(2006)6.
  6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  7. Proposal for a Regulation ofthe European Parliament and ofthe Council establishing second "Marco Polo " programme for the grant ing ofCommunityfinancial assis tance to improve the environmental performance of the freight transport system ("Marco Polo II"). CQM(2004)0478.
  8. Regli lat ion (EC) No 1382/2003 of the European Parliament and the Council on the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance ofthefreight transport system (Marco Polo Programme). OJ LI96 2003.
  9. Trans-European Transport Network: TEN-Tpriority a.es andprojects 2005. EC DG TREN 2005.
  10. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Red. B. Liberadzki. L. Mindur. ITE-PIB, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu