BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordel Zdzisław (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), Senator-Bentkowska Krystyna (Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu w Warszawie)
Tytuł
Definicja, klasyfikacja oraz źródła finansowania infrastruktury transportu
Definition, Classif1cation and Sources of Finance of Transport Infrastructure
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 109-124, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Rozwój transportu, Infrastruktura transportu
Development of transport, Transport infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Utrzymanie i rozwój infrastruktury transportowej zależy od decyzji racjonalnie podjętych przez organa administracji państwowej. Na decyzje tę składa się wiele przesłanek o charakterze społecznym i ekonomicznym, które mają różny zakres oddziaływania i wzajemnie się warunkują. Ostateczna formuła, wskazująca kierunki rozwoju infrastruktury, możliwości utrzymania i źródła finansowania realizacji podjętych postanowień, jest wypadkową tych przesłanek. Od rzetelności danych wyjściowych i informacji dotyczących funkcjonowania infrastruktury oraz ich analizy pod względem techniczno-ekonomicznym zależy wykreowanie jej potencjału i składników, w rozumieniu linii kolejowych oraz obiektów przypisanych. Przy rozwiązywaniu problemów infrastrukturalnych trzeba uwzględnić dane liczbowe i informacje z lat ubiegłych, ale też założenia przyszłościowe. (fragment tekstu)

In the following article the authors hale presented the characteristics of the infrastructure nation as well as they showed its significant elements in particular field of land transport. Besides, they presented the possibilities of financing this infrastructure showing the traditional sources as well ad the most recent areas of their acquisition by the all members of the contemporary TSL market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Liberadzki B.: Aktualne wyzwania przed europejską polityką transportową. "Przegląd Komunikacyjny" 2005, nr 5.
 2. Pospolite ruszenie, dla branży TSL nadchodzi czas wielkiej budowy. "Gazeta Transportowa" 2007, nr 21.
 3. Raport: Rozbudowa infrastruktury transportowej musi zdecydowanie przyspieszyć. "Gazeta Prawna" 2007, nr 105.
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2006 r. z dnia 9 czerwca 2006 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70.
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2598/70 w sprawie ustalenia pozycji, które mają być włączane w formularzach zestawień rachunkowych, podanych w aneksie 1 rozporządzenia WE nr 1108/70 z 4 czerwca 1970 r. (Dz.Urz. L 130 z 15.06.1970 r.).
 6. Teraz intermodalna Polska, raport: Tiry na tory. "Kurier PKP" 2006, nr 46.
 7. Trudne początki PPP w Polsce, "Energia & Przemysł" 2007. nr 4.
 8. Unijna polityka transportowa ma być rozwiązaniem modelowym - rozmowa z Jaccptesem Barrotem, wiceprzewodniczącym KE, komisarzem ds. transportu. "Rynek Kolejowy" 2005, nr 5.
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005 r.. nr 169, poz. 1420).
 12. Wąsowski K.: Fundusz Poręczeń Unijnych, "Euroinfo" 2005, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu