BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotowska-Jelonek Marianna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013
The Estimation of Effectiveness of Infrastructure Investments in Transport Co-Financed From European Union Funds in Financial Perspective For 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 125-137, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Rozwój transportu, Usługi transportowe, Ocena efektywności inwestycji
Development of transport, Transport services, Evaluation of investment efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła nowe możliwości pozyskiwania środków unijnych na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w wielu dziedzinach gospodarki, w tym inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Procedury pozyskiwania przez beneficjentów środków finansowych z różnych funduszy UE w latach 2004-2006 nakładały na nich obowiązek właściwego uzasadnienia wniosków o dofinansowanie tych kapitałochłonnych inwestycji, w ramach tak zwanych studiów wykonalności (feasibility sludy). Ich integralną częścią była analiza i ocena efektywności inwestycji. (fragment tekstu)

The analysis of effectiveness of infrastructure investments in transport, containing the cost-benefit analysis and the risk assessment of undertaking the realization, first ot all is supposed to answer two basic questions: Whether the planned undertaking is worth of co-financing by the European Union, that is whether it contributes to the realization of the main aims of Community regional policy as well as to economic growth of region and creating new workplaces? Whether the planned undertaking needs the financial support from EU funds, that is - whether the undertaking, which realizes aims of Community regional policy, cannot be realized on its own by the beneficiary, with regard the lack of financial effectiveness? The economic analysis and the financial effectiveness analysis of undertaking provides answers on these two fundamental questions, and in particularly two basic indexes determined in its frames: Economic Net Present Value (F.NPV) and Financial Net Presem Value (FNPV). Therefore the beneficiary should prove, that the undertaking is worth of financing, i.e. that is effective from an economic point of view (ENPV>0 testifies about this), and at the same time it is ineffective financially (FNPV<0). The correctness of whole calculation of investment effectiveness, enabling to calculate mentioned above rates, is the main determinant of the effectiveness in gaining the help from EU. One should make every effort, so that prepared as part of feasibility studies of projects of the analysis of effectiveness of investment are professional, fulfilled the EU requirements and do not cause unnecessary disputes and conflicts, both during realization, like also in the process of gaining means from EU funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Guide to Cost-Benefit Analysis ofinvestmentprojects. (Structural Fund-ERDF, Cohesion Fund and IS PA). DG Regional Policy. European Commission. Bruksela 2002.
 2. Guide to Cost-Benefit Analysis of major projects. DG Regional Policy. European Commission. Bruksela 1997.
 3. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis. Working Document 4. The New Programming period 2007-2013. DG Regional Policy, I European Commission. Bruksela 2006.
 4. GuidelinesforSuccessfulPublic-PrivatePartnerships. DG Regional Policy. European Commission. Bruksela 2003.
 5. HEATCO - Developing HarmonisedEuropean Approachesfor Transport Costingani Project Assessment. Projectfunded under the 6'h Framework Programme, coordinated by the Unirersity of Stuttgart. European Commission 2006.
 6. Kotowska-Jelonek M., Dyr T.: Problemy oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych u' transporcie kolejowym. Materiały Konferencji Naukowej pt. Efektywność źródłem bogactwa narodów. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 7. Kotowska-Jelonek M., Dyr T., Analizy CBA iv studiach wykonalności projektów transportowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, z. 52, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2004.
 8. Kotowska-Jelonek M., Dyr f.: Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, seria: Nauki Ekonomiczne, z. 33. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
 9. Niebieska księga. Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce. finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Podręcznik dla Beneficjentów. Konsorcjum: Scott Wilson, Arup, PM Group oraz Ernst & Young. Projekt: EuropeAid/115971/D/SV/PL pt. Przygotowanie projektów do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Warszawa 2004.
 10. RAILP4G - Railway Project Appraisal Guidelines. European lnvestment Bank and European Commission 2005.
 11. Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2004.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia U lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Official Journal of the European Union, 31.7.2006, L 210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu