BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemiński Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Prawne bariery rozwoju transportu
Law Obstacles of the Transport Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 139-150, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Rozwój transportu
Development of transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest wieloma ryzykami. Jednym z bardziej dostrzeganych jest ryzyko prawne, a więc obszar, który z założenia powinien porządkować i regulować zasady gry rynkowej. W gąszczu przepisów coraz trudniej jest się poruszać nic tylko przedsiębiorcom, ale też zatrudnianym przez nich prawnikom. I choć kolejne rządy wciąż deklarują uproszczenie i ograniczenie wymagań prawnych, to deklaracje nie pociągają za sobą realnych zmian. Na krajowe działania legislacyjne nakładają się dodatkowo regulacje wprowadzane na poziomie Unii Europejskiej, co powoduje, że coraz częściej mamy do czynienia z przerostem przepisów regulujących lub deregulujących rynek, często martwych, nieskutecznych bądź szkodliwych dla rynku. Cierpią na tym przedsiębiorstwa transportowe oraz ich klienci. (fragment tekstu)

The law environment is an essential factor that has very important impact for the development of transport enterprises and market. The law obstacles decrease also the incomes of the national budget. The author take on identification of the essential obstacles for the development of transport market if concerns the principles applying on the national, international and European common level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Burnewicz J.: Branża TSL na unijnym rynku. "Polska Gazeta Transportowa" 2006 nr 22 (280).
 2. Communication on the implementation ofthe railway infrastructurepackage Directive ("First Railway Package"), COM(2006) 189.
 3. Decyzja Rady Euratom z 29 września 2000 roku w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich. 2000/597/WE.
 4. Propozycja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego COM J (2007) 263. Bruksela, 29.05.2007 roku.
 5. Propozycja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych COM (2007)' 265. Bruksela 23.05.2007 roku.
 6. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 roku w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa, Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich.
 7. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 roku, ustanawiające warunki wykonywania w Państwie Członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników niemających siedziby w tym państwie.
 8. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 roku w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 roku ustanawiające warunki dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do transportu drogowego osób w Państwie Członkowskim.
 10. Twaróg E.: Prywatna kolej jedzie na skargę do Brukseli. "Puls Biznesu" 10.07.2007.
 11. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2003 roku, 111 CZP 82/03.
 12. Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS), ogłoszona| w Dzienniku Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych z 1951 roku, nr 17, poz. 164 ze. zm.
 13. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, nr 54. poz. 535 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu