BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zasady i źródła finansowania infrastruktury transportu lotniczego
Principles and Tools of Air Transport Infrastructure Financing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 151-167, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Rozwój transportu, Transport lotniczy, Finansowanie przedsiębiorstwa, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Development of transport, Air transport, Financing enterprises, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Transport lotniczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki i najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią transportu. Tempo rozwoju rynku lotniczego wskazuje nic tylko na rosnący popyt na usługi lotnicze, ale także na potrzeby i zadania związane z modernizacją i rozbudową systemu lotnisk w Polsce. Konieczne jest także zapewnienie spójności i komplementarności infrastruktury lotniczej z całym systemem transportowo-komunikacyjnym Polski. Minister Transportu, który jest odpowiedzialny za ten system, realizuje politykę państwa w tym zakresie, przy zastosowaniu narzędzi o charakterze legislacyjno-prawnym oraz poprzez określenie zasad i kierunków rozwoju infrastruktury lotniczej oraz jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. (fragment tekstu)

The report shows the tools, principles and possibilities of financing the development of the air transport infrastructure within the new financial perspectives 2007-2013 of the EU. Investment needs in the air transport sector were shown in the context of market development in Poland. European funds on investments in the air transport sector and related with access to the airports were discussed. Possibilities of using EU funds in private-public partnership were shown, especially on the basis of so called hybrid model of financing an investment in airport and airport-related infrastructure, which consists on simultaneous use of EU funds, private capital and domestic public means. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. ATFM and Capacity Report 2004. EUROCONTROL CFMU, February 2005.
 2. Bujak A.: Kontrola także w pionie. "Rzeczpospolita" z 02.04.2005.
 3. Burnewicz J.: Liberalizacja i deregulacja a wzrost i rozwój transportu w Europie. "Przegląd Komunikacyjny" 2006, nr 11.
 4. Burnewicz J.: Systemy finansowania infrastruktury transportu w innych krajach - analiza porównawcza. [W:] Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu. Praca zbiór, pod red. A.S. Grzelakowskiego. Wyd. AM w Gdyni, Gdynia 2005.
 5. Marciszewska E.: Możliwości finansowania rozwoju infrastruktury lotniczej w nowej perspektywie finansowej 2007-2013. [W:] Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce. Red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, M. Zaleska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 6. Marciszewska E., Kaliński D.: Transport lotniczy. [W:] Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Praca zbiór, pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura. Wyd. ITE-P1B, Warszawa 2006.
 7. Partnerstwo publiczno-prywatne. Red. A. Gajewska-Jedwabny. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 8. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt Programu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 9. Wróbel E., Cześnik E.: Polityka państwa w obszarze lotniska cywilnego. Materiały z konferencji "Porty i infrastruktura ruchu lotniczego w Polsce". Kielce 2007.
 10. Wszelaka M.: Minister chce położyć ręką na portach. "Puls Biznesu" z 19.01.2007.
 11. Program rozwoju sieci lotnisk i lotniskowych urządzeń naziemnych. Ministerstwo Transportu, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu