BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mindur Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Gospodarka światowa a finansowanie rozwoju infrastruktury
The World Economy and Finance of the Infrastructure Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 169-180, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Rozwój transportu, Infrastruktura
Development of transport, Infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W 2004 roku wytworzono na świecie PKB o wartości 40 998,6 mld USD, w tym aż 11 679,2 mld w USA (co stanowiło 28% w skali świata), w Chinach 1649,4 mld (4%), w Indiach 1,7%. Jednak według National Intelligence Council w 2040 roku PKB wytworzone w Chinach będzie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, zaś od 2030 roku Indie znajdą się na trzecim miejscu1. Już dzisiaj Chiny są trzecią potęgą eksportową świata (7,9% udziału w światowym eksporcie), ustępując jedynie Niemcom (10,1%) i Stanom Zjednoczonym (9,4%), a wyprzedzając Japonię (6,2%) i kraje europejskie. (fragment tekstu)

This paper is consisting of an introduction, followed by three parts and the summary. A general assessment of the worldwide economy (i.e. the produced GNP) and its contribution in the development of the biggest worldwide economies in 2004. First part of this paper is devoted lo the directions and tendencies of the commodities exchange. The development trends in road, railway and air transport was discussed in second part of this paper. Third part of it indicates the need to ensure finance of this development (first of all in the European Union). A summarizing part of this paper covers general conclusions on the analyzed issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R.: Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii. Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju. SGH, Warszawa 2005.
 2. Energy & Transport in Figures 2005, Directorate General for Energy and Transport. European Commission.
 3. Energy & Transport in Figures 2006, Directorate General for Energy and Transport. European Commission.
 4. Euromonitor International 2007.
 5. European Economy, European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs. Spring 2006.
 6. /SI Mering Markets. www.securities.com.
 7. Menes M.: Azjatyckie giganty i ich systemy transportowe. "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 4.
 8. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. A. Budnikowski, E. Kawecka- - Wyrzykowska. PWE, Warszawa 2000.
 9. Mindur M.: Tendencje vi' kształtowaniu się przewozów oraz transportochłonności w Unii Europejskiej i w Polsce. [W:] Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Red. B. Liberadzki. ILiM, Warszawa-Poznań 2007.
 10. Mindur M.: The trends in carriages and transport - consumption in the European Union andPoland. "Transportation Review" 2007, nr 2.
 11. Mindur M.: Wspólnota Europejska a USA, Japonia, Chiny i Rosja - gospodarka i transport. "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 1.
 12. OECD Economic Outlook, No. 75, 2004.
 13. OECD Economic Outlook, No. 80, 2007.
 14. Płowieć U.: Przyszłość polityki wschodniej Unii Europejskiej i Polski. [W:] "Przyszłość. Świat-Europa-Polska", nr 1. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" prey Prezydium PAN. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005.
 15. Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2005.
 16. Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2006.
 17. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003. GUS, Warszawa 2004.
 18. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2006. GUS, Warszawa 2007.
 19. Sprawozdanie WEH Ambasady RP w FR za 2003 rok, Moskwa 2004.
 20. Waśkiewicz P.: Rozwój transportu powierzchniowego w Chinach. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu