BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Fundusze unijne w finansowaniu rozwoju transportu województwa pomorskiego w perspektywie 2007-2013
European Funds in the Financing of Pomorskie Voivodship Transport Development in the 2007-2013 Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 193-205, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Rozwój transportu, Fundusze unijne
Development of transport, EU funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ścisłe powiązania, jakie występują między rozwojem transportu a wzrostem gospodarczym, decydują o tym, że wszelkie nieprawidłowości w rozwoju transportu wpływają na efektywność pozostałych działów gospodarki. Ze względu na szczególną rolę inwestycji transportowych (zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury) w procesie stymulowania wzrostu gospodarczego intensywność (tempo) rozwoju transportu powinna być zgodna z intensywnością rozwoju wszystkich pozostałych działów gospodarki1. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, transport może stać się barierą dla wzrostu gospodarczego. Wyzwanie to dotyczy nic tylko każdego kraju, lecz również regionów. W tym kontekście osiągnięcie i utrzymanie wysokiej stopy wzrostu gospodarczego województwa pomorskiego, tzn. poprawa jego konkurencyjności i atrakcyjności oraz podniesienie poziomu stopy życiowej społeczeństwa, wymaga funkcjonowania nowoczesnego, wysoko sprawnego regionalnego systemu transportowego. (fragment tekstu)

The opportunity to obtain significant EU financial resources, supporting transport development following the principle of full integration with the EU system, made Poland prepare new rules as far as programming infrastructure development is concerned, taking into account both common EU priorities, sustainable transport development, transport modes differentiation as well as existing needs and limits. New directions in the transport development programming are determined by the changes of the European Union regulations on the Structural Funds covering among others: limitation numbers of funds, decentralisation of the responsibility, simplification of managing systems. Cohesion Fund (CF) and European Regional Development Fund (ERDF) are very important in the financing of transport development in the Pomorskie voivodship. Projects financed by CF in 2007-2013 are focused on the most important roads and railways and they will be completed with operations financed by ERDF within OP Infrastructure and Environmenl on a national level, and also within OP PV on a local level. Ali supported projects in Pomorskie voivodship are contained within common transport policy of the EU and transport policy of Poland. The assessment of First years membership in European Union points al essential role of union's funds in the transport development in Pomorskie voivodship. The accessibility of union's funds and received priorities for the next financial period 2007-2013 point at acceleration of quantitative's as well as qualitative's changes, which undoubtedly contributes to growing accessibility and it will influence on increase of Pomorskie voivodship competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Michalski R.: Nowa perspektywa i stare problemy. "Europejskie Fundusze" 2006, nr I.
  2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-20/3 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 roku. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, sierpień 2006.
  3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów. Warszawa, 29 listopada 2006 roku.
  4. Regional GDP per inhabitant in the EU25 in 2003 ranged from 33% of the EU25 average in Lubelskie to 278% in Inner London Eurostat, "News Release" 2006, nr 63, 18 May 2006.
  5. Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007- 2020. http://www.woj-pomorskie.pl.
  6. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt). Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 29 czerwca 2007 roku, po I rundzie negocjacji z Komisją Europejską. Gdańsk, czerwiec 2007.
  7. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 10 czerwca 2005 roku. Gdańsk 2005.
  8. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, marzec 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu