BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drożdż Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowanie regionalnej infrastruktury transportowej ze środków regionalnego programu operacyjnego w perspektywie 2007-2013 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Financinc of Regional Infrastructure From Sectoral Operational Programme, Years 2007-2013. The Case Of West Pomerania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 223-230, tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Programy operacyjne, Rozwój transportu, Infrastruktura, Finansowanie infrastruktury, Fundusze unijne
Operational programmes, Development of transport, Infrastructure, Financing of infrastructure, EU funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Szczegółowe informacje, dotyczące kryteriów finansowania poszczególnych operacji przez programy operacyjne oraz mechanizmów koordynacji, które wykluczają możliwość finansowania tych samych operacji w ramach różnych programów operacyjnych, określa: "linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej". W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych, o niespotykanej skali w powojennej historii Pomorza Zachodniego (przewidzianych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego), nastąpi zdecydowana poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie. Diametralnej zmianie ulegnie nie tylko ilość kilometrów remontowanych dróg. Konsekwencją tych inwestycji będzie również zmniejszenie czasu podróży i zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego i regionalnego. (fragment tekstu)

There has been presented possibilities of the transport infrastructure financing from EU resources in his article. It has been presented the example of West Pomerania and activity within RPO (Regional Operation Programme). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Program zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w latach 2007-2013. Uchwała Sejmiku XXXIl/376/06 z dnia 18.09.2006 r.
  2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu