BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figura Janusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Jakość usług szansą rozwoju w transporcie. Unijne perspektywy finansowe
Quality of Service as the Chance for Transport Development. European Union Financial Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 251-265, rys., bibliogr.7 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Jakość usług, Rozwój transportu
Quality of services, Development of transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niska jakość usług w transporcie determinuje stan systemu transportowego w Polsce i jest istotną barierą dla rozwoju przemysłu, handlu i usług. Ma ona też negatywny wpływ na wielkość wymiany zagranicznej i zmniejsza mobilność obywateli. Bez, przełamania tej bariery Polska nie stanie się krajem gospodarczego sukcesu, zdolnym do konkurowania na rynku europejskim i światowym, skutecznie wykorzystującym posiadane zasoby ludzkie. Słaba jakość usług w transporcie kształtuje poziom życia społeczeństwa Unii Europejskiej, będąc punktem odniesienia nie tylko dla działalności gospodarczej, ale przede wszystkim - dla rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Rynek usług transportowych rozwija się dynamicznie, rośnie poziom konkurencji, ceny spadają, a klienci domagają się obniżki kosztów realizowanych usług, oczekując jednocześnie podwyższenia poziomu ich jakości. Jakość realizowanych usług staje się więc kluczowym elementem koniecznym dla zdobycia i utrzymania klientów. Priorytet jakości umożliwia budowanie racjonalnej kultury jakości, nic tylko wobec preferencji ze strony klienta, ale również otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo realizujące usługi transportowe. Zmienność otoczenia sprawia, że konieczna jest adaptacja jakości usług do wymogów stawianych przez klientów, co daje szansę rozwoju. Z tego punktu widzenia jakość usług można określić jako proces, w efekcie którego następują organizacyjne, ekonomiczne i technologiczno-techniczne przystosowania cech jakości usług w transporcie do potrzeb klientów, w określonych warunkach otoczenia. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present conditions of quality of service in chosen modes of land transport. Author describes suslainable development as a criterion of quality of service in European Union transport. Furthermore, author discusses European Union financial perspective for Roland in the years 2007-2013 and also transport sector in Operational Programme 'Infrastructure and Environmenf for years 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Burnewicz J.: Rynki transportowe UE w Strategii Lizbońskiej - Liberalizacja i integracja. www. pfsl.pl/news.php?id=153.
  2. Neider J.: Transport w handlu międzynarodowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
  3. Neider J., Marciniak-Neider D.: Transport multimoda/ny w Europie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
  4. Polityka transportowa Unii Europejskiej. Red. J. Burnewicz. Instytut Europejski, Łódź 1998.
  5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 29 listopada 2006.
  6. Strategia Rozwoju Transportu 2007-2013 (projekty). Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2004.
  7. White Paper, European Transport Policy for 2010 - tirne to decide. European Communities. Bmssels 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu