BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grad Bożena (Politechnika Radomska)
Tytuł
Kształtowanie konkurencyjności i rozwoju regionalnego systemu transportowego w świetle nowej perspektywy finansowej 2007-2013
Competitiveness and Regional Development of the Transport System in the Light of the New Financial Perspective Concerning 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 267-281, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, System transportowy
Competitiveness, Transport system
Uwagi
summ.
Abstrakt
W trakcie procesu transformacji systemu społeczno-gospodarczego w Polsce zachodziły też zmiany w funkcjonowaniu transportu regionalnego. Postępowała adaptacja własnościowa transportowych operatorów publicznych transportu samochodowego, deregulacja, liberalizacja, decentralizacja kompetencji i finansowania przewozów pasażerskich oraz restrukturyzacja i regionalizacja transportu kolejowego'. Działania te były podejmowane na różnych poziomach władzy publicznej, a ich przebieg, często nieskoordynowany, rzutował na jakość dokonywanych zmian2. Przykładem takiego sposobu działania jest pasażerski transport regionalny, realizowany zarówno w segmencie przewozów autobusowych, jak i w przewozach wykonywanych koleją. (fragment tekstu)

Regional transport system is the crucial element of regional economy. Its components are: transport infrastructure, transport operators, public institutions which influence the roles for functioning of the system, including the access to provide transport service, and other organizations which support the development and competitiveness of regional economy. The functioning, development and competitiveness of regional transport system in Poland are associated with basie trends of social and economic development of European Union. New period of financial programming for the European Union including 2007-2013 and organization of EURO 2012, provide Poland with the opportunity to make use of financial resources. The programme for the use of approx. 67,3 mld EUR of European funds taking into account the basie instruments of regional policy and simplicity of legał and financial procedures are considered to be the basie elements for competitiveness and the transport system development concerning 2007-2013, including regional transport system. Competitiveness of regional, transport system recquires the ofler of transport service to have appropriate features including customer needs. Consequently, the technical features of regional transport infrastructure, vehicles and appropriate logistic organization, generating the value for the customer, are crucial to state the features for the quality of transport services. The main subject to discuss on competitiveness and development of regional transport system in the light of the new financial perspeclive due to the European Union, concerning 2007-2013, which are analysed in the paper, is to characterize the most important instruments of of regional policy, as the crucial factors for competitiveness and development of regional transport system, which make it possible to absorb the finanscial resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Doyle P.: Marketing wartości. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 2. Filipczuk J.: Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej. Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2005.
 3. Innowacyjność w teorii i praktyce. Red. M. Strużycki. AGH, Warszawa 2006.
 4. Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia. Red. B. Liberadzki. Biblioteka Logistyka, Warszawa-Poznań 2007.
 5. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa 2001.
 6. Niedzielski P: Polityka innowacyjna w transporcie. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 7. Szewczuk A.: Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. Wyd. ITS, Warszawa 2001.
 8. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007, nr 82, poz. 560).
 9. www.funduszestrukturalne.pl
 10. www.mrr.gov.pl
 11. www.mt.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu