BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelakowski Andrzej S. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Formy i metody planowania i finansowania rozwoju sieci transeuropejskich układu TEN-T
Forms and Methods of Planning and Financing Developiment of the Transeuropean Networks of Ten-T System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 283-296, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Transport
Transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozbudowa i rozwój sieci transeuropejskich, które są integralnym elementem infrastruktury europejskiego sytemu transportowego - ze względu na ich znaczenie dla interesów Wspólnoty - musi podlegać określonym procedurom planistycznym". Procedury te powinny zostać opracowane zarówno na poziomie Wspólnoty, jak też każdego z krajów członkowskich. Każdy kraj członkowski winien określić (zidentyfikować) taką sieć i uzasadnić jej znaczenie dla Wspólnoty, co umożliwi pozyskanie środków na jej współfinansowanie. Konieczne jest ustalenie z Komisją priorytetów rozwojowych sieci, a następnie zapewnienie warunków dla jej realizacji w realnym terminie. (fragment tekstu)

The efficient implementation of the EU strategy of the sustainable transport development is closely connected with effective development of trans-European transport network. The substantial condition for reaching (his, we usually forget, is to implementing elear planning objeetives and priorilies as well as smooth measiires and procedures of identification, preparation and funding such infrastructure projeets of cominon interest. The author of this paper has analysed the currently existing primary and secondary Community law with respeet to transport infrastructure development, mainly planning and funding priority projeets, foeusing on eeonomie conseąuences which may arise for Community and the member countries in the proeess of using their rules and procedures. 1'lie results of such analyses are beitig presented in the finał part of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S.: Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem. LexisNexis, Warszawa 2002.
  2. Cali for proposals for project of common interest in Ihe field of trans-European transport network. Cali for proposals under the annual work programme 2007.
  3. Commission Decision of 23 May 2007 establishing a draft of the multi-annual work programme for grants in the field of trans-European transport network (TEN-T) for the period 2007-2013. C(2007) 2158, Brussels, 23 May 2007, s. 3.
  4. Council Regulation (EC) No. 2236/95 of 18 September 1995 lying down generał rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks. O.J. 228, 23.9.1995, amended by: Regulation (F.C) No. 1655/1999 of the European Parliamenl and of the Council of 19 July 1999. O.J. L 197 of 29.7. 1999, p. 1, Regulation (EC) No. 788/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004. O.J. N 138 of 30.4.2004, p. 17 and Regulation (EC) No. 807/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004. O.J. L 143 of 30.4.2004, p. 17.
  5. Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu. Praca monograficzna pod red. A.S. Grzelakowskiego. AM w Gdyni, Gdynia 2005.
  6. Guide for Applicants. Version 1. Granting of Community financial aid in the field of trans-European transport network. Cali for proposals 2007. TEN-T European Transport Network 2007-2013. http:/ec.europa.eu/dgs/energy _transport.htm.
  7. Nash Ch., Laird J.: Current state of research. Implementingpricing reforms: revenue raising and use. Institute for Transport Studies. University of Leeds. IMPRINT-Net conference. November 2006.
  8. Regulation (EC) No. 680/2007 of 20 June 2007. O.J. L 162, p. 1 of 22.6.2007, p. 2.
  9. Resiak-Skrzyńska A.: Istota i charakter prawny sieci transeuropejskich. Praca doktorska (w maszynopisie). UG, Gdańsk 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu