BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janecki Ryszard (Politechnika Śląska), Krawiec Stanisław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Stymulowanie rozwoju transportu w polskich regionach przez środki wsparcia finansowego Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013
Transport Growth Stimulation in Regions of Poland by EU Funds in New Programming Term 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 297-313, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Rozwój transportu, Fundusze unijne
Development of transport, EU funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Inwestycje infrastrukturalne muszą być dostosowywane do specyficznych potrzeb i poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów i krajów członkowskich Unii. Wieloletnie doświadczenia wiodących państw piętnastki wskazują, że stopa zwrotu maleje, gdy rozwój infrastruktury transportowej osiąga określony, wysoki poziom. Zwrot z inwestycji infrastrukturalnych pozostaje natomiast wysoki, gdy infrastruktura transportowa jest niedostatecznie rozwinięta, a budowa układu podstawowego sieci transportowej nie została zakończona. (fragment tekstu)

Some aspects of EU policy influence on transport growth in polish regions in new programming term 2007-2013 have been presented in article. Basic instrument in this activities is EU structural funds and Cohesion Funds. This reąuire strategie goals of cohesion policy in 2007-2013. Analysis of 16 regional operational programmes in transport show that it is mainly direcl on growth of regional infrastructure related with stimulation activities of economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji. Komisja Wspólnot Europejskich. Bruksela 2001, COM (2001) 370, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 2. Davidsson P., Lindmark L., Olofsson C.: New Firm Formation and Regional Development in Sweden. "Regional Studies Journal" 1994, vol. 28 nr 4.
 3. Decyzja nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego z dn. 29.04.2004 roku.
 4. Jałowiecki B.: Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 5. Jankowska A.: Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 6. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich: Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Strategiczne wytyczne wspólnotowe 2007-1013. Bruksela 2005, COM (2005) 0299.
 7. Komunikat na Wiosenny Szczyt Rady Europejskiej: Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - nowy początek Strategii Lizbońskiej. Bruksela 2005, COM (2005) 24.
 8. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 roku. Bruksela 2006 COM (2006) 314.
 9. Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca, Wspólnoty Europejskie. Luksemburg 2004, COM (2004) 107.
 10. Pereira A., Audraz J.M.: On the Economic and Fiscall Effects of lnvestment in Road Infrastructure in Portugal. College of William and Mary Departament of Economics. Working Paper no. 33, Williamsburg 2006.
 11. Stefańska A.: Samorządy stawiają na drogi. "Rzeczpospolita" nr 24 (7621) z dnia 29.01.2007 roku.
 12. Whitelegg J.: Drogi, miejsca pracy a gospodarka. Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu