BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwarciński Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kierunki rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w aspekcie europejskiej polityki transportowej
Directions of Transport Infrastructure Development in Poland in the Aspect of the European Transport Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 361-375, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Transport, Infrastruktura transportu, Polityka transportowa
Transport, Transport infrastructure, Transport policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotnym czynnikiem, który wpływa na podejmowane działania w zakresie określania kierunków rozwoju infrastruktury transportu w Polsce, szczególnie w odniesieniu do dróg o międzynarodowym znaczeniu, jest polityka transportowa Unii Europejskiej (UE). Obejmuje ona swoim zakresem wiele elementów. Jednym z nich jest koncepcja budowy (rozbudowy) infrastruktury transportu w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Innym obszarem Wspólnej Polityki Transportowej UE jest oddziaływanie na rynek usług transportowych poprzez proces liberalizacji i deregulacji. (fragment tekstu)

Transport policy is an important factor that form directions of the transport infrastructure development. Within EU they have been included in the concept of transeuropean transport network (TEN-T). Transport and within it transport infrastructure should be recognized as an essential element that stands for EU's competitiveness against United States as well as dynamically developing Asian states. In the paper synthetically the main directions of transport infrastructure development in Poland in the aspect of EU policy have been presented. The attention ought to paid to quantity and quality differentiation in already existing infrastructure in states EU-27. The good and of high saturated infrastructure finds itself in the West Europe. Such a condition in relation to transport infrastructure cannot be observed in Middle and East Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Energy & Transport in Figures 2006. EC. Luxemburg 2007.
 2. Energy & Transport in Figures 2006. Figures and Main Faets, Part 3: Transport. EC 2006.
 3. Growth, Competitiveness, Employmert: The Challenges and Ways Forward into the 21" Century - White Paper. COM(93) 700, 1993.
 4. Grzywacz W.: Infrastruktura transportu. WKiŁ, Warszawa 1979.
 5. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004. Najwyższa Izba Kontroli. Departament Komunikacji i Systemów Transportowych. Warszawa, listopad 2005.
 6. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2006.
 7. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, czerwiec 2005.
 8. Program budowy dróg krajowych na lata 2007-2015. Ministerstwo Transportu, maj 2007.
 9. Strategia rozwoju kraju 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2006.
 10. Unijny korytarz przez polskie województwa. "Rzeczpospolita" nr 129 (7726) z 4 czerwca 2007 r., s. B2.
 11. Trans-European Transport Network. TEN-T priori ty axes and projects 2005. EC, Luxemburg 2005.
 12. Transport: wyniki działalności 2005. GUS, Warszawa 2006.
 13. Załoga E.: Kierunki i zasady rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. [W:] Rozwój infrastruktury transportu w Polsce. Red. E. Załoga. Uniwersytet Szczeciński. Wyd. KEMA, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu