BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowanie inwestycji transportowych z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego
Financing Transport Investments From a Point of View of the Marshal's Office
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 391-401, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Transport, Inwestycje finansowe, Finansowanie infrastruktury
Transport, Financial investment, Financing of infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Infrastruktura, również transportowa (punktowa i liniowa), jest decydującym czynnikiem dla polityki regionalnej. Ma ona także ogromny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną kraju i regionu. Kształtowane przez wiele lat elementy infrastruktury transportowej w aktywny sposób oddziałują na całość życia społeczno-gospodarczego. Powodzenie, aktywność, zdolność do przyciągania kapitału oraz lokowanie w poszczególnych województwach działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej zależy od aktywności władz samorządowych i stosowania zachęt dla inwestorów. (fragment tekstu)

In the article the influence of the state and the development of transport infrastructure on the development, the activity and the ability to the absorb investment in the policy of the Marshals Office are described. The infrastructure can be a specific signpost for the development of the country and regions. In the article 2 main development phases are discussed: 1. Infrastructure in the framework of SOP - Transport - Maritime Affairs in years 2004-2006; 2. Directions of the development of infrastructure for years 2007-2013 in the framework of the National Development Plan. To summarize author presents conclusions and recommendations of the correct achievement of the programme of the influence of transport policy on the development of our region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Banister P., Berechman J.: Transport imestment and economic development. UCL Press, London 2000.
 2. Bąk M., Burnewicz .J.: Innowacyjne finansowanie transportu. "Problemy Ekonomiki Transportu" 2004, nr 2.
 3. Narodowa Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2006.
 4. Nowicki M.: Jak integracja z UE wpłynie na polskie regiony? Gdańsk 2003.
 5. Kuciński K.: Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. SGH, Warszawa 2001.
 6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 7. SPO Transport - Gospodarka Morska na lata 2004-2006. Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa 2002.
 8. Perenc J.: Marketing w warunkach zliberalizowanego rynku transportowego. [W:] Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Red. B. Liberadzki. Warszawa- Poznań 2007.
 9. Ratajczak M.: Infrastruktura w gospodarce rynkowej. AE, Poznań 1999.
 10. Rephann T.: Highway investment and regional economic development. "Urban Studies" 1993, no 2, vol. 30.
 11. Toczyński W., Mikołajczyk A.: Polityka regionalna. Gdańsk 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu