BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyłowski Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Inwestycje transportowe w kontekście rozwoju regionalnego w obszarze basenu morza bałtyckiego na przykładzie projektu SEBTRANS-LINK
Transport Investments in the Context of the Regional Development in the Baltic Sea Area on the Example of the Sebtrans-Link Project
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 403-418, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Transport, Inwestycje w transporcie, Rozwój regionalny
Transport, Investments in transport, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Unia Europejska (UE) w ramach polityki transportowej i regionalnej stwarza szansę dla rozwoju obszarów peryferyjnych, do których bez wątpienia należy basen Morza Bałtyckiego. Dążenie do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju implikuje m.in. pomorską orientację wspólnej polityki transportowej (UE faworyzuje transport morski poprzez chociażby dotowanie rozwoju autostrad morskich). Wspólnota wspiera również regiony zacofane w rozwoju (ang. lagging behind) przy pomocy licznych programów i instrumentów finansowych, dążąc do większej spójności społeczno-ekonomicznej w ramach całego ugrupowania. Takim programem jest INTERREG, który służy wspieraniu współpracy transnarodowej, transgranicznej i międzyregionalnej. (fragment tekstu)

Regional and local development is to a great extent influenced by transport investments. Financing infrastructure in the regions may result in raising or declining their competitiveness. The EU transport and regional policy offers a set of programs and instruments promoting maritime transport and helping the regions lagging behind. The Baltic Sea Region may become an important beneficiary of this support unless there is a sufficient level of absorption of the EU funds in the new financial perspective 2007-2013. The SEBTrans-Link project, devoted to the construction of a modern ferry terminal in the port of Gdynia, is an example of the enterprise that could benefit to the development of the ferry market and the whole region at the Baltic Sea. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Autostrada morska Karlskrona-Gdynia, www.portgdynia.pl, 24.01.2007.
 2. Cele, założenia i metodologia Projektu SebTrans-Link, www.wzp.um-zachodniopomorskie. pl, 25.04.2007.
 3. Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2007-2013, http://www.interreg.gov. pl/20072013/EWT, 17.06.2007.
 4. Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych - aktualności, www.europa. edu.pl/portal/index, 14.03.2007.
 5. Lodziński S.: Współpraca regionalna i transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-660.htm, 10.06.2007.
 6. Matczak M.: Czynniki wzrostu i bariery rozwoju bałtyckiego tynku transportowego. [W:] Współczesne przedsiębiorstwo portowe i żeglugowe. Red. II. Salmonowicz. Kreos, Szczecin 2007.
 7. Niemociński W.: Port Gdynia bije rekordy, http://www.portalmorski.pl/caly artykuł. php?ida=3514, 8.01.2007.
 8. Projekt SebTrans Link, www.sebtrans.com, 15.02.2007.
 9. Przybyłowski A.: Efektywność funkcjonowania polityki transportowej i regionalnej UE. Logitrans - Szczyrk 2007 (materiały CD). "Logistyka" 2007, nr 3.
 10. Rada Ministrów zaakceptowała Program Międzynarodowej Współpracy Regionu Morza Bałtyckiego, www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/lnterreg+III, 16.06.2007.
 11. The EU regionalpołicy, http://ec.europa.eu/regional j»olicy/, 13.02.2007.
 12. Truskolaski T.: Transport a dynamika wzrostu gospodarczego w południowo-wschodnich krajach bałtyckich. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 13. Współpraca Terytorialna w latach 2007-2013, www.interreg.gov.pl/20072013, 16.06.2007.
 14. Zakończenie projektu SebTrans-Link, www.port.gdynia.pl, 10.01.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu