BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolb1ecki Ryszard (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Miejsce transportu wodnego śródlądowego w programach unijnego wsparcia finansowego w latach 2007-2013
Inland Water Navigation in the European Union Programs of Financial Support in 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 429-441, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Transport, Transport wodny, Wsparcie finansowe
Transport, Water carriage, Financial support
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znaczne rozproszenie kompetencji1 w dziedzinie rozwoju i żeglugowego wykorzystania dróg wodnych w Polsce doprowadziło do poważnych nieprawidłowości w procesie ich transportowego zagospodarowania. Wyłączenie dróg wodnych z resortu transportu nie sprzyja realizowaniu inwestycji w tym obszarze. Udział nakładów na budowę zbiorników retencyjnych, stopni piętrzących, na regulację i zabudowę rzek - w ogólnych nakładach inwestycyjnych na gospodarkę narodową - od 1985 roku systematycznie się obniżał (rysunek 1). Obecnie udział ten jest o połowę niższy i stanowi mniej niż 0,40% ogólnych nakładów inwestycyjnych na gospodarkę. (fragment tekstu)

Bearing in mind underdeveloped infrastructure in inland water navigation, the EU aid funds should be regarded as an opportunity to develop waterways for transport use. Investment needs of inland water navigation were not addressed adequately in the ISPA program in the pre-accession period. It is also true about the post-accession programs of SPOT and ZPORR. To some extent, those investment needs of inland water navigation are acknowledged in the budget proposals for 2007-2013. However, the investments are aimed only at preventing inland water navigation from deteriorating, and not at a comprehensive development of that modę. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. EU Energy and Transport in Figures 2005.
  2. European Commission, Brussel 2005; Marktbeobachtung der Europdischen Binnerschifffahrt 2005-1. Zentralkommission tur die Rheinschifffahrt. Strasbourg 2005.
  3. Michalski M.: Żegluga śródlądowa w Unii Europejskiej i w Polsce - szanse rozwoju. "Gospodarka Wodna" 2003, nr 2.
  4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa 2006.
  6. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  7. Samorządowa walka o wodę. "Rzeczpospolita" 2007, nr 89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu