BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyszka Alicja (Politechnika Szczecińska)
Tytuł
Szanse rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w świetle realizacji programu dla Odry-2006
Chances For the Deyelopment of the Polish Waterways in the Light of the Aciiieyement of the "Programme for Oder - 2006"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 483-492, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Transport, Żegluga śródlądowa, Infrastruktura
Transport, Sailing, Infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
O konieczności inwestowania w rozwój żeglugi śródlądowej mówi się już od lat. Jednym z głównych celów polityki transportowej Unii Europejskiej (UE) jest międzynarodowa współpraca w zakresie promowania, planowania i finansowania rozwoju wodnego transportu śródlądowego, który pełni znaczącą rolę w międzynarodowym przewozie ładunków1. Postawienie takiego celu wiąże się z koniecznością utworzenia jednorodnego, zintegrowanego, równomiernie rozwiniętego i gęstego systemu dróg wodnych. System ten miałby objąć 37 krajów, sięgając od Atlantyku po Ural. Łączyłby on porty morskie i szlaki żeglugowe z zapleczem gospodarczym. (fragment tekstu)

Main program of activation inland shipping in Poland is "Program for 0der-2006 " realization, being a base for inclusion of Oder to European waterways system. The aim of this article is to present of origin and main foundation o i' Program and also financial realization stralegy, based among other things on European Union funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L.: Infrastruktura transportu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 2. Jamrożek A., Milkowski M.: O polsko-niemiecką współpracą odrzańską. "Biuletyn Międzyregionalnej Agencji Dorzecza Odry MADO" 1994, nr 11.
 3. Kamińska, T., Rusak M.: Umowa AGN narzędziem w procesie integracji europejskich dróg wodnych śródlądowych. "Gospodarka Wodna" 1997, nr 7.
 4. Rozwój infrastruktury transportu. Red. K. Wojewódzka-Król. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 5. Semenov J.N.: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, t. II. Szczecin 2004.
 6. Szyszka A.: Koncepcja autostrad morskich jako czynnik rozwojowy żeglugi śródlądowej i żeglugi bliskiego zasięgu. W: Program UE - "Autostrady Morskie" szansą dla rozwoju potoków ładunkowych pomiędzy Morzem Bałtyckim a Północnym. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Porty Morskie 2006. Red. K. Chwesiuk. Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2006.
 7. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o ustanowieniu programu wieloletniego " Program dla Odry - 2006 " (Dz.U. 2001, nr 98, poz. 1067).
 8. White Paper "European transportpolicy for 2010: Time to decide", F.C 2001.
 9. Woś K.: Kierunki aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry w warunkach integracji Polski z Unią Europejską. Oficyna Wydawnicza "Sadyba", Warszawa 2005.
 10. Wstępne studium wykonalności Programu dla Odry 2006, 2001 (dokument pobrany z oficjalnej strony Programu dla Odry 2006, http://www.programodra.pl/studium.htm).
 11. www.programodra.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu