BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woś Krzysztof (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Planowany rozwój infrastruktury liniowej transportu wodnego śródlądowego na przykładzie granicznego i dolnego odcinka Odry
Planned Development of Linear Infrastructure in Inland Water Transport, as Exemplified by the Border Section of the Lower Oder River
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 503-513, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Transport wodny, Żegluga śródlądowa
Water carriage, Sailing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Śródlądowe drogi wodne są obiektami gospodarczymi o kompleksowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Występują one w dwóch układach infrastruktury technicznej kraju, tj. w gospodarce wodnej - jako wielozadaniowe systemy wodne, oraz w systemie transportowym -jako elementy jednej z jego gałęzi. Zasoby śródlądowych dróg wodnych, będące rezerwuarem wody powierzchniowej, poddawane są różnorodnym procesom związanym z ich kształtowaniem i wykorzystywaniem do rozmaitych celów. Wody te podlegają nie tylko ochronie przed zanieczyszczeniem, ale również poddawane są złożonym procesom technologicznym, związanym z wykorzystaniem ich przez konsumentów i użytkowników. Zasoby śródlądowych dróg wodnych są także żywiołem, przed którym można się do pewnego stopnia ochronić, poprzez odpowiednie zabiegi techniczne i organizacyjne. (fragment tekstu)

The paper eovers the modernisation of the Oder Waterway under the "Programme for the Oder River - 2006". International determinants of the maintenance and development of the waterway in the border section of the Oder River are presented. Key provisions ot the agreement on the improvement of navigability on the waterways of the Polish and German borderland are discussed, which is to become an international agreement and which combines the investment plants covered by the Polish "Programme for the Oder River- 2006" and by the Gennan "Federal Plan for the Maintenance and Development of Waterways". The objectives and the materiał and time Schedule for the planned modernisation of the border section of the Oder River and of the Lower Oder River are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Porozumienie administracyjne o organizacji i współpracy w zakresie bezpieczeństwa i ułatwienia ruchu żeglugowego na wodach granicznych rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1 i rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 do km 17,1, sporządzone w Berlinie w dniu 8 listopada 1995 roku (niepublikowane).
  2. Porozumienie administracyjne o organizacji współpracy w dziedzinie lodołamania na wodach granicznych rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1 i rzeki Odry Zachodniej od km 0,00 do km 17,15, sporządzone w Szczecinie w dniu 11 sierpnia 1997 roku (niepublikowane).
  3. Projekt 17. Wasserstrassenausbau. Das Bundesministerium fur Verkehr informiert. WSDOst. Planungsstand 1995.
  4. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Federalnej Niemiec o żegludze śródlądowej z dnia 8 listopada 1991 roku (niepublikowana).
  5. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie w dniu 19 maja 1992 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 11, poz. 56).
  6. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry - 2006 (Dz.U. z 2001 roku, nr 98, poz. 1067).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu