BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Próba oceny wpływu kapitału zagranicznego na efektywność chińskiego sektora bankowego za pomocą mierników syntetycznych
An Attempt of Evaluation of Foreign Capital Influence on the Efficiency of Chinese Banking Sector with the Use of Synthetic Measures
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 30-39, tab., bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Dyskryminacja, Mierniki taksonomiczne, Wskaźniki finansowe
Discrimination, Taxonomic indicators, Financial indicators
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
Coraz więcej zagranicznych banków inwestuje na chińskim rynku, pojawia się zatem pytanie, czy obecność kapitału zagranicznego w chińskim sektorze bankowym wpływa na podniesienie jego efektywności. W celu odpowiedzi na to pytanie podjęto próbę aplikacji syntetycznych mierników rozwoju, skonstruowanych dla 72 chińskich banków na podstawie wskaźników finansowych za lata 2006 i 2007, do oceny ich efektywności. Przeprowadzono badanie zdolności dyskryminacyjnych wyznaczonych miar oraz wrażliwości i stabilności utworzonych za ich pomocą klas.(abstrakt oryginalny)

There are more and more foreign investors on Chinese banking market so there is a question if foreign capital influences the efficiency of the banking sector. In order to answer this question we apply synthetic measures that are constructed for 72 Chinese banks on the basis of financial indicators in the years 2006 and 2007. Constructed measures are evaluated in terms of discriminat abilities, as well as sensitivity and stability of classifications.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Foo J., Foreign Participation in the Development of the Chinese Banking System, maszynopis, Stetson University, 2008.
  2. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  3. Koralun-Bereźnicka J., Efekt kraju we wskaźnikach finansowych przedsiębiorstw na podstawie analizy skupień sektorów gospodarczych w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 16, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 256-264.
  4. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, WN PWN, Warszawa 2006.
  5. Mainland China Banking Survey, KPMG, 2008.
  6. Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
  7. Mąka B., Statystyczna analiza chińskiego sektora bankowego, praca magisterska napisana pod kierunkiem D. Witkowskiej, SGGW, Warszawa 2009.
  8. Salamaga M., Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 15, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 409-415.
  9. Sokołowski A., Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe nr 203, AE w Krakowie, Kraków 1984.
  10. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu