BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) - planowanie i finansowanie rozwoju
Transeuropean Transport Network (Ten-T) - the Development Plann1ng and Einancing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 515-526, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Planowanie finansowe, Podejście systemowe
Financial planning, System-based approach
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kształtowanie sieci infrastruktury transportu jest jednym z najważniejszych zadań polityki transportowej Wspólnoty. Infrastruktura transportu pełni wielorakie funkcje, a jakość i spójność połączeń transportowych decyduje o poziomie konkurencyjności Unii Europejskiej (UE)-stąd inwestycjom infrastrukturalnym nadawana jest tak wysoka ranga. Określenie transeuropejskie sieci (TEN) zaczęło być używane w ramach Wspólnoty pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, przy okazji tworzenia założeń funkcjonowania jednolitego rynku. Podstawy prawne dla TEN dał Traktat z Maastricht (1993 rok), a ich ugruntowanie nastąpiło w kolejnych traktatach, tj. amsterdamskim (1997 rok) i nicejskim (2000 rok). UE uznała za bazową dla swojego rozwoju infrastrukturę trzech działów: transportu (TEN-T), energetyki (TEN-E) i telekomunikacji (c-TEN). Jest to podejście systemowe, w wyniku którego UE przyjęła wspólną politykę w sprawie rozwoju TEN. Pozwoli to na dobór narzędzi właściwych dla poszczególnych działów transeuropejskich sieci. (fragment tekstu)

Trans-European Transport Network (TEN-T) is the one of the most important task and purpose of EU transport policy. The transport in the generał TEN conception is a section about the highest barriers of the growth and the development. Caused it is a businesslike wide rangę of irwestment, a high labour-intensity and a capital-intensive naturę, lex and organizational barriers, as well as with the necessity of domestie and regional coordinations of plans of inveslment in the context of priorities UE. In this paper the evolulion of TEN-Ts spatial scope, regulations, financial rules and instruments has been described. A new EU policy for TEN-T has been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cabal V.L.: TEN-T Policy and Structural Regional Funds. CEC, Brussels 2006 (prezentacja na Open Days 2006).
  2. Commission Decision of 26 October 2006 establishing the Trans-European Network Executive Agency pursuant to Council Regulation (EC) no 58/2003 (2007/60/EC).
  3. Communicałion from the Commission to the Council and the European Parliament. Extension ofthe major trans-European transport axes to the neighhouring countries. Guidelines for transport in Europę and neighhouring regions. CEC, Brussels 2007.
  4. Granting of Community Financial aid in the field of trans-European networks (www.europa.eu).
  5. Komunikat Komisji. Transeuropejskie sieci. W kierunku podejścia zintegrowanego. [SEC (2007) 374], COM/2007/0135 końcowy.
  6. Rozwój infrastruktury transportu w Polsce. Red. E. Załoga. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
  7. Scheele J.: The TEN Financial Regulation (prezentacja na TEN-T Days, Bruksela, maj 2007).
  8. The trans-European transport network. CEC, Brussels 2005 (updated version).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu