BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Engelhardt Juliusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
System kalkulacji opłat za udostępnianie publicznej infrastruktury kolejowej w Polsce
System of the Ci1arges Calculation for Making the Public Rail Infrastructure Available in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 563-578, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Infrastruktura kolei, Transport kolejowy
Rail infrastructure, Railway transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Treść opracowania została podzielona na cztery części. Na wstępie przedstawiono ewolucję sytemu kalkulacji stawek za udostępnianie infrastruktury kolejowej. Ewolucja ta nastąpiła na przestrzeni lat 1998-2005. W części drugiej zaprezentowano aktualny system kalkulacyjny. Trzecia część referatu zawiera ocenę i krytykę obowiązujących zasad kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, natomiast w części ostatniej przedstawiono własne propozycje zmian w tym zakresie. (fragment tekstu)

In the article an issue of changes in the system of the calculation of access charges to the raił infrastructure in Poland was presented. In the years 1998-2005 systems of payments were analyzed and currently applicable rules of the calculation of rates of the access to the raił infrastructure applied by the national administrator of the Polish rail network, that is PKP PLK S.A., were subjected to the evaluation and analysis. In conclusion the author presents own proposals concerning, according to him essential directions of changes in this system so that it fulfils its role with the benefit to the society and the national economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., obowiązujący od 10 grudnia 2006 roku (zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzją nr TRM/1/06 z dnia 12 października 2006 roku), PKP PLK S.A., Warszawa 2006.
  2. Dyrektywa 2001/14/WE z dn. 26 lutego 2001 roku w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz.U. L 75 z 15.3.2001).
  3. Informacje ze stron internetowych PKP PLK S.A. - http://www.plk-sa.pl.
  4. Rozporządzenie MT z dn. 30 maja 2006 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2006 r., nr 107, poz. 737).
  5. Rozporządzenie Ml z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2004 r., nr 83, poz. 768).
  6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 12 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom kolejowym (Dz.U. z 1998 r., nr 111, poz. 711).
  7. Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003 r., nr 86, poz. 789 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. z 1997 r., nr 96, poz. 591 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu