BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gizdra Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Transport jako czynnik determinujący budowę obszaru metropolitalnego -analiza przypadku na podstawie Szczecina
Transport as a Determinant of Metropolitan Area Building - Case Stu Dy on the Example of Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 579-587, rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Transport, Obszar metropolitalny, Infrastruktura
Transport, Metropolitan area, Infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawą konkurencyjności współczesnych gospodarek jest ich innowacyjność, generowana przede wszystkim w ośrodkach metropolitalnych. Ośrodki te są węzłami w globalnej sieci wymiany informacji, bez których nic da się rozwijać gospodarki bazującej na wiedzy. Zgodnie z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przyjmuje się, że obszar metropolitalny składa się z centrum - w postaci pojedynczego miasta lub aglomeracji miejskiej oraz z peryferii - w postaci sąsiednich gmin, gdzie znaczna część czynnych zawodowo mieszkańców codziennie dojeżdża do pracy w centrum. Obszary metropolitalne są głównymi ośrodkami badań, innowacji i tworzenia nowych rodzajów aktywności. Skupiają się w nich branże o wysokiej wartości dodanej, w szczególności usługi dla przedsiębiorstw. Pierwszorzędną rolę odgrywają tu także technologie informacyjne i komunikacyjne. Obszary metropolitalne są czołowymi centrami innowacji i kształcenia, a co się z tym wiąże - dynamika gospodarcza jest tu największa. Stąd poważne potraktowanie Strategii lizbońskiej implikuje koncentrację działań rozwojowych w wybranych centrach metropolitalnych. (fragment tekstu)

The article presents a role of transport and communicational connections in metropolitan area crealion. Considerations are based on the plan of melropolitan area of conurbation of City and Municipality of Szczecin and neighboring municipalities. The author presents the key factors (for the analyzed case) thal stimulate metropolis building, basing on the typology of cities by J. Kostrowicki. Neighboring municipalities in the spatial configuration were taken under consideration and they were given "servile" roles comparing to the whole melropolitan area. Those consideralions became basis for description of the role of transport factors in the Szczecin Metropolis building. The author postulates Ihe policy of sustainable development of transport system, which would ensure a proper availability of purposes (with international, domestic, regional, munieipal meaning) localized within the area of Szczecin. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kostrowicki J.: O funkcjach miastotwórczych i typach funkcjonalnych miast. [W:] "Przegląd Geograficzny" 1952, t. XXIV, z. 1.
  2. Strategia Rozwoju Sektora Transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015.
  3. Załącznik do Uchwały Nr LII/978/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2006 roku. Polityka Transportowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu