BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matczak Maciej (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Wpływ portowych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej na funkcjonowanie polskich
Influence of Port Infrastructure Investments Carried Out At the Use of European Union Funds For Functioning of Polish Port Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 601-613, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo portowe, Inwestycje, Środki pomocowe UE
Port company, Investment, EU aid funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dzisiejsze porty morskie należą do jednych z najbardziej złożonych organizacji, które działają w sektorze transportu. Jest to spowodowane kilkoma zasadniczymi czynnikami. Na terenie portu stykają się bowiem różne gałęzie transportowe, a w każdej z nich może funkcjonować odmienny system własności, zarządzania i organizacji. Poza tym porty, z uwagi na swój strategiczny charakter dla większości narodowych gospodarek, pozostają (w mniejszym lub większym stopniu) pod nadzorem lub kontrolą władz publicznych. Dodatkowo może istnieć kilka modeli zarządzania, które określają zarówno strukturę własnościową, jak i stopień zależności pomiędzy działającymi na terenie portu podmiotami a organami publicznymi. (fragment tekstu)

Contemporary seaports are very sophisticated structures with many of entities offering the wide scope of service. The most important companies are, in these case, the stevedores. The market prosperity of Ihese kind of companies is strictly connected with the seaport infrastructure development. These infrastrueture potential is created by the port authorities. The important issue is, therefore the influence of the stevedoring companies on the decision concern the infrastructure investments. On the other hand, the positive effects of the infrastructure projects on the stevedores is very crucial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzelakowski A.S., Matczak M.: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Wyd. AM, Gdynia 2006.
 2. Internet: http://www.gdansk.pl/article.php?category=299&article=;1413&history=299: z dnia 20.12.2005 roku.
 3. Internet: http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/ z dnia 28.12.2006 roku.
 4. Internet: http://www.port.gdynia.p1/proj5.php# z dnia 15.06.2007 roku.
 5. Internet: http://www.port.gdynia.pl/unia.php z dnia 16.07.2007 roku.
 6. Internet: http://www.port.szczecin.pl/index.php?option=com_content&task=category §ionid=7&id=39&Itemid=101 z dnia 17.07.2007 roku.
 7. Internet: http://www.portgdansk.pl/o-porcie/zamierzenia-rozwojowe z dnia 16.07.2007 roku.
 8. Internet: www.funduszestrukturalne.gov.pl, z dnia 18.06.2007 roku.
 9. Misztal K., Szwankowski S.: Organizacja i eksploatacja portów morskich. Wyd. UG, Gdańsk 1999.
 10. Rozporządzenie Rady nr 1083/2006, ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. (Dz.Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 roku).
 11. Strategia Rozwoju Kraju 2007-20/5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, listopad 2006 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu