BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie analitycznego procesu sieciowego (ANP) w analizie SWOT jednostek administracyjnych
Application of The Analytic Network Process (ANP) in SWOT Analysis of Administrative Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 63-74, bibliogr. 8 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Gmina, Analiza SWOT
District, SWOT analysis
Uwagi
rys., tab., streszcz., sum
Abstrakt
W pracy przedstawiono metodę kwantyfikacji analizy SWOT z wykorzystaniem metody Saaty'ego analitycznego procesu sieciowego (ANP). Jest ona kompleksową procedurą, która może być użyteczna w programowaniu rozwoju jednostek administracyjnych, szczególnie przy ocenie ich słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń w ich otoczeniu. Ma ona przewagę nad metodami klasycznymi (opisowymi) ze względu na możliwość kwantyfikowania ważności czynników SWOT, a więc elementów o charakterze zarówno jakościowym, jak i ilościowym. Metoda ANP uwzględnia oprócz hierarchicznych powiązań pomiędzy elementami decyzyjnymi również interreakcje między nimi - sprzężenia zwrotne. Może też być pomocna przy wyborze typu strategii rozwoju dla danej jednostki terytorialnej. Zagadnienie zilustrowano przykładem analizy SWOT gminy wiejskiej Babiak.(abstrakt oryginalny)

In this paper we present a quantified SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis using the Saaty method of analytic network process (ANP). This method is a complex procedure and it can be useful in programming the development of administrative units. It has an advantage over classical methods because of the possibility to quantify the significance of SWOT factors, that is both quality and quantity elements. Apart from hierarchical connection among decision-making elements ANP method also takes into consideration interactions (feedback) among them. It can be also helpful choosing a kind of development strategy for a given territorial unit. This problem is illustrated with the example of SWOT analysis of Babiak rural commune.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamus W., Gręda A., Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005, nr 2.
  2. Chang-Lin Y., Shan-Ping Ch., Rong-Hwa H., Manufacturing evaluation system based on AHP/ANP approach for wafer fabricating industry, "Expert Systems with Applications" 2009, 36, s. 11369-11377.
  3. Hanratty P.J., Joseph B., Decision making in chemical engineering and expert systems: Application of the analytic hierarchy process to reactor selection, "Comp. Chem. Eng." 1992, 16, s. 849-860.
  4. Łuczak A., Wysocki F., Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 2005.
  5. Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York 1980.
  6. Saaty T.L., The Analytic Network Process: Decision Making with Dependence and Feedback, RWS, Publications, Pittsburgh 2001.
  7. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju gminy Babiak, badania ankietowe przeprowadzone wśród radnych gminy Babiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2009.
  8. Yüksel I., Dagdeviren M., Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis - A case study for a textile firm, "Information Sciences" 2007, 177 (16), s. 3364-3382
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu