BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołata Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Dehnel Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Gruchociak Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza przestrzenna w badaniu dojazdów do pracy w Polsce
Spatial Analysis of Employment-Related Population Flows in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 76-85, bibliogr. 12 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Dojazdy do pracy, Analiza przestrzenna
Commuting, Spatial analysis
Uwagi
streszcz., sum.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule zastosowano metody analizy przestrzennej w odniesieniu do danych z Badania Przepływów Ludności Związanych z Zatrudnieniem. Analogicznie do modelu Thünena uwzględniono oddziaływanie wielkich ośrodków miejskich na kształtowanie się intensywności dojazdów, podjęto próbę delimitacji stref wpływu wielkich miast, konstrukcji modeli interakcji przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem przemian ekonomicznych, demograficznych i społecznych. Podstawą analizy były statystyki globalne Morana i Geary'ego oraz lokalna Morana. W opracowaniu scharakteryzowano też dojazdy do pracy oraz wskazano możliwości ich użycia w analizie rynku pracy w przekroju regionalnym i lokalnym.(abstrakt oryginalny)

This paper attempts to apply the methods of spatial analysis in relation to data from research concerning employment-related population flows. Based on analogy to Thünen model it takes into account the impact of large cities on the formation of the intensity of commuting, attempt to delimitate the influence zones of large cities, the structure of spatial interaction models with special focus on the economic, demographic and social transformations observed in the metropolitan areas. The analysis was based on Moran's and Geary's global statistics and Moran's local statistics. The aim of this paper is also the characterization of the commuter routes and indication of the possibility of applying it in the analysis of the labour market in regional and local aspects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1966.
 2. Fustier B., Interakcje przestrzenne, [w:] Ponsard C. (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 3. Gazińska M., Modele ciążenia i potencjału w badaniu bezrobocia w województwie szczecińskim, "Przegląd Statystyczny" 1995, XLII, z. 3-4.
 4. Huriot J.M., Przestrzeń produkcyjna a renta gruntowa, [w:] C. Ponsard (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 5. Klassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S., Systemy przestrzenne, PWN, Warszawa 1982.
 6. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem pakietu R CRAN, CeDeWu, Warszawa 2006.
 7. Kopczewska K., Modele zmian stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, GUS, PTS, Warszawa 2010.
 8. Kruszka K (red.), Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, GUS, Warszawa 2010.
 9. Suchecki B. (red.), Ekonometria przestrzenna, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Zoller H.G., Przestrzeń rezydencjalna a cena mieszkania, [w:] C. Ponsard (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992
 11. http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.katgrupg?p_dane=0&p_kate=3.
 12. http://www.stat.gov.pl/gus
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu