BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paprocki Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Uczciwa konkurencja - model i rzeczywistość na rynku Unii Europejskiej
Fair Competition - Model and Reality in the EU Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 645-655, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Sektor TSL, Konkurencja
TSL sector, Competition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Traktat rzymski z 1957 roku otworzył drogę do ukształtowania i realizacji Wspólnotowej Polityki Transportowej (WPT). Celem tej polityki było włączenie procesów eliminowania ograniczeń w międzynarodowym transporcie rzeczy oraz zapewnienie swobodnego ruchu obywateli krajów wspólnotowych do zespołu działań społecznych i gospodarczych, służących podnoszeniu poziomu życia. Pierwszy dokument Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) określający kierunki polityki transportowej powstał w 1961 roku (tzw. Memorandum Schausa). W ramach Wspólnoty, na kolejnych etapach jej istnienia, prowadzono dyskusje na temat modelu funkcjonowania rynku transportowego. (fragment tekstu)

Since the Treaty of Rome has been signed in 1957, the transport policy of the European Union aims at correction of the negative effects of market functioning. Many problems have already been solved, thus many others wait for the proper solutions. Poland, as a member of the EU since 2004 continues the transformation of the economy, including the adaptation of TSL sector to the EU law. Four fundamental factors determine Polish entities' capability to stay competitive: availability of capital resources, availability of managers, availability of resources for civil servants and finally, access to public transport infrastructure. Limited access to these resources for Polish entities is an impediment to economical success on the community and world markets. In the next few years these entities will be forced to adapt to new requirements, such as employers' social contributions and environmental restrictions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Aberle G.: Transportwirtschaft. Wissenschaftsverlag. Oldenbourg 2003.
  2. Brdulak H.: Analiza polskiego rynku TSL w 2006 roku. "Rzeczpospolita - Dodatek LTS" 2007, nr 2.
  3. Bumewicz J.: Deregulacja i odpolitycznienie transportu. "Transport i Komunikacja" 2007, nr 2.
  4. Klaus P., Muller S.: Advanced-Truckload in den USA: Ein Erfolgsmodell auch fur Europa? "Logistik Management" 2006, nr 2.
  5. Kwarciński T.: Liberalizacja i deregulacja jako elementy kształtujące rynek usług transportowych. "Transport i Komunikacja" 2007, nr 2.
  6. Nash Ch.: Europę: Alternative modelsfor restructuring, w: Competition In the Rai/way Industry. An International Comparative Analysis. J.A. Gómez-lbańez and G. de Rus (ed.). Cheltenham - Northhampton 2006.
  7. Rozporządzenie (WE) 2006/561 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, Dz.Urz. LI02 z 11.4.2006 roku.
  8. Rydzkowski W.: Rozwiązania, jakie w kwestii usług publicznych w transporcie kolejowym stosują państwa członkowskie UE, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Niemiec. "Rynek Kolejowy" 2007, nr 7-8.
  9. Załoga E.: Liberalizacja i deregulacja w koncepcji polityki transportowej Unii Europejskiej. "Transport i Komunikacja" 2007, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu