BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szałucki Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Z doświadczeń nad udzielaniem i wykorzystaniem pomocy publicznej w sektorze przedsiębiorstw transportowych
From Experiences on Granting and Getting Public Help in Transport Companies Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 667-674
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Przedsiębiorstwo transportowe
Public aid, Transport company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z dniem 30 kwietnia 2007 roku upłynął w Polsce trzyletni okres przejściowy, w którym jednostki władzy państwowej i samorządu terytorialnego mogły swobodnie wspomagać działalność gospodarczą własnych przedsiębiorstw transportowych, niezależnie od wartości tej pomocy. Sam trzyletni okres przejściowy wprowadzony został - w zakresie polskiej polityki transportowej - przepisami Załącznika XII do Aktu Przystąpienia do Unii Europejskiej oraz przedmiotowo uregulowany w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Ponadto, zgodnie z regulacjami Załącznika IV do Aktu Przystąpienia, przyjęto, że do dozwolonej pomocy publicznej skierowanej do sfery transportu zaliczone będą wszystkie te programy pomocowe, które w określonym, nowym państwie członkowskim weszły w życie przed 1 maja 2004 roku i mają zastosowanie po tym dniu do końca trzeciego roku po dniu przystąpienia (pod warunkiem, że Komisja Europejska zostanie o nich powiadomiona do końca sierpnia 2004 roku)1. Wszystkie te okoliczności spowodowały, że w okresie od 1 maja 2004 roku do 30 kwietnia 2007 roku w Polsce mogły być podejmowane decyzje właścicielskie, które stały się podstawą udzielania pomocy publicznej w sektorze transportu zgodnie z legislacją Unii Europejskiej oraz nie powodowały konieczności uruchomienia procedur przewidzianych rodzimą regulacją, tj. ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. (fragment tekstu)

According to the Treaty establishing the European Community public resources for enterprises come under the legislation concerning the public aid. The European Union created the three - years lasting perm during which this aid is unlimited. The law eon cerned, among all, transport enterprises and in particular, those which provide public utility services. Among public transport companies have appeared special, market conditions concerning getting funds from public resources. The very companies came across difficult barriers in processes of getting means from EU's funding programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu